Sigur că avem mare nevoie de Alfabetizare Digitală!

Digital Europe Banner

Source: World Economic Forum

Într-un articol scris anul trecut, tot cam pe vremea asta (Avem încă nevoie de alfabetizare digitală?), îmi exprimam mirarea în legătură cu concluziile rapoartelor DESI (Digital Society and Economy Index) și ”Cloud computing for business yet to go mainstream in the EU” publicate de Comisia Europeană, respectiv EUROSTAT. În ambele analize România apărea pe ultima poziție în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană. Ei bine, anul acesta nu mai sunt uimit… În recentul raport DESI: ”How digital is your country? New figures show action needed to unlock Europe’s potential”, România se află tot pe ultima poziție, dar suntem lăudați pentru că am făcut progrese și suntem incluși în plutonul țărilor Catching-Up, cu o creștere peste media europeană.

Principala concluzie a studiului DESI 2016 este că, în pofida unui oarecare progres legat de o creștere a conectivității în zona publică, fenomenul de transformare digitală a Europei decurge foarte încet.

Împreună către o Piață Digitală Unică

Înlocuind tradiționalul program UE axat pe Agenda Digitală, noua strategie Digital Single Market reprezintă principalul program al Comisiei Europene de focalizare pe dezvoltarea digitală. În noua viziune, cetățenii, guvernele și mediile de business pot avea acces egal la beneficiile erei digitale, favorizând unificarea celor 28 de piețe ale țărilor membre. Asta ar putea contribui cu peste 415 miliarde de euro la economia UE și ar putea crea mii de noi locuri de muncă.

Strategia Digital Single Market este bazată pe următoarele direcții strategice:

Noile clustere ale țărilor din UE

Indexul European general a progresat la o valoare de 0.52 in 2016, față de 0.50 anul trecut. Ce reprezintă această creștere de două zecimi de index DESI? Comisia Europeană apreciază că principalele dimensiuni unde s-au înregistrat progrese în ultimul an sunt Conectivitatea și Integrarea Tehnologiilor Digitale. Pentru o mai buna apreciere a evoluțiilor individuale, începând cu acest an a fost gândit un grafic care are ca axe Creșterea și Scorul, unde mediile europene delimitează 4 cadrane. Fiecare dintre acestea găzduiesc clustere de țări ierarhizate în felul următor: :

Clusters

Clusterele țărilor din UE. Sursa: Comisia Europeană, Februarie 2016

Running ahead: Austria, Estonia, Germania, Malta, Olanda și Portugalia – adică țările cu cea mai rapidă creștere și cu scoruri peste media UE;

Lagging ahead: Belgia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Suedia și Regatul Unit – țări cu scoruri mai mari decât media EU dar cu o creștere mai domoală;

Catching up: Spain, Croația, Italia, Letonia, România și Slovenia – țări aflate în creștere mai accentuată dar cu scoruri sum media UE;

Falling behind: Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Grecia, Franța Ungaria, Polonia și Slovacia – țătile cu sreștere și scor mai mici decât media UE.

 

compared

Evoluția scorului DESI în 2015-2016. Sursa: Comisia Europeană

 

Ce este Digital Economy and Society Index?

Digital Economy and Society Index (DESI) este un instrument online ce își propune să măsoare progresul făcut de către țările membre ale Uniunii Europene către o societate bazată pe economie digitală. DESI este un indice compozit bazat pe cinci direcții principale care împreună reunesc peste 30 de indicatori:

DESI

Principalele domenii de dezvoltare ale DESI

Conectivitatea: cât de dezvoltate sunt rețelele de comunicații de bandă largă;

Capitalul uman/ Abilitățile digitale: o estimare a abilităților digitale deținute de populație și de forța de muncă;

Utilizarea Internetului: cât de populare sunt activitățile online, de la știri la banking sau cumpărături;

Integrarea tehnologiilor digitale: cum sunt asimilate de către comunitățile de business principalele tehnologii digitale precum: facturarea electronica, serviciile Cloud, comerțul online și altele;

Servicii publice digitale: nivelul de penetrare a servicilor online, de la e-government la e-health.

La calcularea valorii de index pentru o țară, fiecărui set și subset de indicatori îi este atribuită o pondere de către experții Comisiei Europene. Conectivitatea și abilitățile digitale  (‘capitalul uman’) sunt considerate ca fundații ale indexului DESI, fiecare având o pondere de 25% la scorul general, a cărui valoare maximă este 1. Integrarea tehnologiilor digitale reprezintă 20%, iar activitățile online (‘gradul de folosire a Internetului’) și serviciile publice digitale contribuie fiecare cu 15% la scorul general.

Care este valoarea digitală a României?

România are un punctaj global de 0,35 și se situează pe locul 28 dintre cele 28 de state membre ale UE. Uitându-ne la diagrama pentagonală a celor 5 direcții analizate de DESI, putem face o estimare rapidă a poziționării României în raport cu media țărilor din clusterul Catching-Up si cu media UE:

Romania DESI diagram

Valorile de Index ale Romaniei pe cele 5 directii DESI, comparate cu media EU si media clusteruui Catching-Up

Conectivitatea – este de departe direcția la care stăm cel mai bine, cu un scorul de 0.5 (poziția 23 pe ansamblul UE), sensibil egal cu cel al mediei pe cluster (0,51), dar totuși sub media UE (0,6).

Principalele probleme de rezolvat în privința Conectivității sunt creșterea nivelului de acoperire pentru rețelele de bandă largă (89% față de media UE de 97%) și creșterea numărului de abonați la rețele broadband fixe (60%, mult sub media UE de 72%).

În ciuda unei concurențe acerbe a furnizorilor de servicii, se pare că unul dintre factorii care frânează rata abonamentelor este legat de prețul încă destul de ridicat al serviciilor în raport cu venitul brut…

Cel mai bun subdomeniu cu care ne putem lăuda este viteza accesului la Internet. Cele 63% atribuite abonamentelor fixe la bandă largă ne poziționează pe locul 2 la nivelul UE, după Belgia și mult mai bine decât media de 30% pentru UE.  Interesant de urmărit care vor fi progresele înregistrate în urma recentelor măsuri adoptate de ANCOM la nivelul pieței de bandă largă fixă.

Capitalul uman/ Abilitățile digitale – în ciuda unui progres minimal și a strădaniilor simpaticului cioban Ghiță, doar 52% dintre români accesează în mod regulat Internetul, față de o medie de 76% pe UE. Aproape o treime dintre români nu au deschis niciodată un browser de Internet, ceea ce ne poziționează pe ultimul loc în clasamentul UE, cu numai 26% abilități digitale.

Nici din perspectiva forței de muncă nu stăm mai bine, căci doar 46% din populația activă posedă abilități digitale, ceea ce poate fi o barieră în dezvoltarea economică a țării. Îmbunătățirea deprinderilor digitale se poate face prin generarea mai multor joburi de profil sau cel puțin prin introducerea unor activități specifice în joburile existente. Acolo unde este cazul și acolo unde se poate.

Adevărata noastă frustrare apare atunci când vorbim despre specialiștii IT, unde ne situăm abia pe locul 21 între țările UE, cu doar 2,7% IT-iști din totalul forței de muncă. Puțin mai bine suntem poziționați la nivelul absolvenților STEM (Science, Technology and Mathematics), unde cu o populație de 1.7% dintre românii cu vârstă cuprinsă între 20 și 29 de ani ne situăm pe locul 15 între țările UE. De comentat totuși ca la capitolul specialiști datele s-ar putea să fie cam vechi, indexul DESI fiind bazat pe informații din anii 2012-2013… s-ar putea totuși ca aici să stăm ceva mai bine…

Folosirea Internetului – e bazată pe o serie de activități online unde media de 0,34 nu numai că ne apropie de media UE (0,45), dar suntem departe și de media țărilor din cluster (0,4).

Potrivit datelor DESI, 67% dintre români citesc noutățile online, 46% ascultă muzică sau se uită la filme, 36% descarcă filme online, iar 42% comunică pe Internet. Dar, Surpriză!: De departe cel mai bine ne poziționăm la folosirea rețelelor sociale, unde pentru un segment al populației cuprins între 16 și 74 de ani (?!) suntem pe locul 3 în UE, cu un index de 78%, față de media europeană de 63%. Dar deși ne place să pierdem mult timp în social media, doar 9,6% dintre noi folosesc în mod regulat servicii bancare online și doar 18% cumpărăm de pe Internet, ceea ce ne descalifică din nou, coborându-ne pe pozițiile 27 și 28 din UE. Un comportament destul de contradictoriu din care reiese că băncile și magazinele online ar trebui să investească ceva mai mult în alfabetizarea utilizatorilor și în crearea deprinderii de folosire a mediilor digitale.

Integrarea tehnologiilor digitale – este o altă direcție de evaluare DESI care nu ne favorizează. Media de 0,2 ne coboară iarăși pe ultima poziție, la mare distanță de media UE (0,36), dar și de media țărilor din cluster (0,31).

O adevărată economie digitală se bazează pe implementarea unor serii de avantaje ce sunt asociate cu eficiența și profitabilitatea. Asta trebuie să ne dea mult de gândit, pentru că ar putea să reprezinte adevărata cauză  care face ca în multe domenii economice să batem pasul pe loc. Pe ce metrici se bazează evaluarea indexului de asimilare a tehnologiilor digitale? Pe câteva lucruri simple, toate evaluate la nivel enterprise, adică organizații cu peste 10 angajați, mai puțin cele din sectorul financiar: partajarea informației electronice (22%), folosirea social media în scopuri de business (6.5%), accesarea unor servicii Cloud 5.7%. Activitățile legate de comerțul electronic nu reușesc să ne îmbunătățească poziția. Doar 7,4% dintre companiile mici și mijlocii folosesc sisteme de vânzare online, 1,9% vând online în alte țări, iar doar 4.9% obțin o parte semnificativă din venit prin activități economice online. De subliniat că la subdomeniul facturi electronice nu există nicio informație despre situația din România, ceea ce desigur că nu ne ajută în cuantificarea valorii de index pentru clasamentul general.

Serviciile publice digitale – dacă nu am avut prea mare succes cu specialiștii și integrarea digitală în activitățile curente de business, de ce să avem pretenția ca serviciile publice generale să ne ridice în clasamentul Europei? Și la acest capitol, cu o medie a valorii de index de 0,33 ne situăm pe locul 27, foarte departe de o valoare utopică de 0,55 a mediei EU.

Adoptarea tehnologiilor online în serviciile publice moderne este principala sursă de reducere a cheltuielilor la nivel public. Aici DESI ne privește cu multă compasiune, apreciind cu destulă delicatețe că oferta României pentru serviciile publice este de departe cel mai puțin sofisticată… Procentele de 8% pentru numărul de utilizatori ai serviciilor de eGovernment, indexul de 5,5 (într-un clasament de la 0 la 100) și cel de 54 (din marja de 0-100), pentru utilizarea de formulare online. O mică surpriză aici, nu pentru poziționare, ci pentru utilizarea ca factor metric al deschiderii către Open Data. Aici ni se atribuie un punctaj de 435, cu mult peste media UE de 351, și în real progres față de anul trecut  (scor 270), ceea ce ne propulsează către un neașteptat loc 9 ( ați citit corect: locul NOUĂ) în clasamentul european.

Concluziile DESI

 • Față de anul trecut, un procent mai important din populație este abonat la rețele în bandă largă și datorită calității ridicate a acestora
 • Nivelul scăzut al competențelor digitale și al încrederii utilizatorilor pare a fi o piedică în calea dezvoltării economiei digitale a țării.
 • Utilizarea Internetului a crescut, în principal datorită unei mai mari participări în cadrul rețelelor sociale.
 • Pe de altă parte, întreprinderile din România ar trebui să exploateze mai bine avantajele oferite de rețelele de socializare, de comerțul online și de aplicațiile de tip Cloud.
 • Ponderea utilizatorilor care interacționează cu autoritățile publice a crescut, dar este în continuare cea mai scăzută din UE.
 • România face parte din grupul țărilor aflate într-o fază de recuperare a decalajelor , deoarece, cu toate că încă înregistrează rezultate mai slabe decât cele din UE în ansamblu, s-a dezvoltat rapid în ultimul an și a ajuns mai aproape de media UE.

 Concluziile noastre

Cele mai bune poziții în clasamentul UE:

 • Locul 2 – (63%) subscripții la rețele de bandă largă de peste 30 Mbps
 • Locul 3 – (78%) nivelul de utilizare a rețelelor de socializare, medie pe 3 luni, interval de vârstă 16-74 de ani;
 • Locul 9 – (435 puncte dintr-o marjă de la 0 la 700) pentru integrarea Open Data în serviciile publice digitale;
 • Locul 11 – (36%) folosirea de servicii video on-demand, față de locuințele care au un aparat TV;
 • Locul 14 – (4%) pentru utilizarea tehnologiei RFID de către companiile cu peste 10 angajați, cu excepția celor din sectorul financiar.

 

Ultima poziție în clasamentul UE (Locul 28)

 • Clasamentul DESI general – cu un punctaj de 0,5 departe de media de 0,52 pentru EU, dar în creștere cu 3 sutimi față de anul trecut…
 • Clasamentul abilităților digitale/ capital uman – din perspectiva numărului de utilizatori Internet (52% față de media UE de 78%), dar și al populației cu abilități digitale… și asta în pofida faptului că la nivelul de utilizare a rețelelor sociale suntem pe locul 3 (?!). De unde și concluzia că desi ne place să pierdem timpul pe Internet la gargară cu prietenii, asta nu e suficient pentru a fi destul de ”deștepți” și din punct de vedere digital…
 • Clasamentul integrării tehnologiilor digitale: la nivel general (scor 0,2 față de 0,36 media UE) și din perspectiva integrării social media în mediile de business (6,5% față de 18% media UE)…
 • Clasamentul serviciilor publice digitale: aici pe general suntem pe locul 27 si numai adoptarea Open Data ne salvează de ultima poziție. În rest suntem pe un constant loc 28 la: folosirea serviciilor eGovernment (dor 8% față de 32% media UE), utilizarea formularelor online și la utilizarea serviciilor publice online…

Fără prea multe alte comentarii, sunt o grămadă de lucruri de discutat pe baza acestor clasamente care au în primul rând un rol calitativ-consultativ. Ar fi cazul să revenim și să dezbatem cele mai importante concluzii ale acestei evaluări, dar mai ales să discutăm ce s-ar putea face…

Acest articol a fost publicat intr-o varianta prescurtata si in revista IT Trends.

 Articole recente pe aceeași temă:

Advertisements

LET’S WALK ON THE STREETS OF WORLD HISTORY MUSEUM

Any online surfer is used at least one time Google Streets application to see details about a certain location. It is one of very useful tool not only for traveling purposes but more and more a strategic issue to study road access possibilities, restaurant, shops, entertainment addresses, utilities offices, external amenities, imminent parking places or public transformation hubs.  

 

Today more than 2.7 billion peoples could see over 4700 exhibits and artifacts by virtually walking on the British Museum halls and corridors. This is the most important Google Street technologies deployment and largest indoor Street View mapping project in this moment. This is possible due to the partnership between The British Museum and the Google Cultural Institute (GCI). Every Internet user could get instant virtual presence in London’s flag history museum by simple clicking on the Explore the British Museum with Google” link from Google’s home page.

But British Museum Street View project is not only allowing peoples from the other side of the Globe to virtually visit all insides, offering also the exclusive opportunity to see showcase artifacts which are not available for large public from different reasons. One good example is one of the most important historical image in the world, super-fragile 6th century Admonitions Scroll  picture (complete name is Admonitions of the Instructress to the Court Ladies.) Originally painted 9 scenes scroll attributed to Gu Kaizhi (about AD 345? 406) the father of classical Chinese figure painting, is now lost but is known through this close copy made over 200 years later.

Admonitions_Scroll_Scene_7

Admonitions Scroll, Scene 4; Image Wikipedia.org

The Google Cultural Institute is a most valuable world heritage launched in 2011 under umbrella of the Google Art Project. In 2012 the project put 42 new exhibits online in a most appreciated effort to make important cultural sites accessible to everyone and to digitally preserve it. Museum of Fine Arts from Boston, Galileo Museo from Florence, Museum of Auschwitz-Birkenau, Musei Capitolini from Rome, are only few from 800 museums and historical sites of masterpiece cultural importance hosted by CGI online heritage.

For British Museum this project is the latest in a series of digital transformation the cultural organisation has initiated in order to make its collections more visible to more people than the average 6.7 million visitors of the museum every year.

double headed snake

Double Headed Snake; Image The British Museum

The project initiators are not afraid to answer to most common question: having this online facility will be people interested to physically walk in the museum halls?

The answer is simple and is based on the increased interest opened by virtual reality to see the real things in place. This is also what I want to do next stop in London, because despite I visited BM many times, the virtual walk on the British Museum “Street View” reopened my curiosity and reactivated “being in situ” feeling.

CLOUD EVENTS OF THE WORLD – 2015, 1st Half, April Updated Edition

What? When? Where? Who? How To? Don’t miss your most interesting event of 1st Half of the year… March update.

Here is a selection of 16 Events from 11 Cities, and 10 Countries, from 3 Continents

It is my selection, so could be subjective… If you think there are other significant events which could be included in this selection, just send me the coordinates. Currently Events Agenda is updated every month.

APRIL 2015

Jahor

What: Data Cloud South–East Asia

Where: Traders Hotel, Puteri Harbour, Jahor, Malaysia

When: April 8 – 9, 2015

Who is organizing: Broad Group

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: RSA ConferenceSF Moscone

Where: Moscone Center, San Francisco, California

When: April 20-24, 2015

Who is organizing: RSA Conference

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

CLOUD SAN FRANCISCOWhat: CSA LEGAL INFORMATION CENTER SEMINAR – Hot Legal Issues in the Cloud

Where: PLI Conference Center, San Francisco, California

When: April 20, 2015

Who is organizing: CSA – Cloud Security Alliance

How To: REGISTER HERE!

 

 

ViennaWhat: IDC CIO Summit 2015

Where: Park Royal Palace Hotel Vienna, Austria

When: April 23-24, 2015

Who is organizing: IDC CEMA

How To: INVITATION REQUEST HERE!

 

 

What: INTEROP LAS VEGASLas Vegas Mandalay

Where: Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas, Nevada

When: April 27 – May 01, 2015

Who is organizing: INTEROP

How To: REGISTER HERE!

 

 

London 3What: TELCO CLOUD Forum 2015

Where: Radisson Blue Portman, London, UK

When: April 28 – 29, 2015

Who is organizing: INFORMA Telecoms & Media

How To: REGISTER HERE!

 

  

MAY 2015

What: European Identity & Cloud Conference 2015Munich

Where: Dolce BallhousForum, Munich, Germany

When: May 5 – 8, 2015

Who is organizing: ID Conferences

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

SF Golden Gate

What: INTERNET of THINGS World 2015

Where: Moscone Center, San Francisco, California

When: May 12 -13, 2015

Who is organizing: INFORMA Telecoms & Media

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: OpenStack SummitVancouver

Where: Vancouver Convention Center, Vancouver, Canada

When: May 18 -22, 2015

Who is organizing: OpenStack

How To: REGISTER HERE!

 

 

LisbonWhat: CLOSER 2015

Where: Lisbon Marriott Hotel, Lisbon, Portugal

When: May 20 -22, 2015

Who is organizing: INSTICC

How To: REGISTER HERE!

 

JUNE 2015

 

MonacoWhat: DATA Cloud 2015 Global Congress & Exhibition

Where: The Grimaldi Forum, Monaco

When: June 3 – 4, 2015

Who is organizing: Broad Group

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: INTEROP TOKIOTokyo

Where: Makuhari Messe, Chiba, Japan

When: June 10-12, 2015

Who is organizing: INTEROP

How To: REGISTER HERE!

 

 

London 4What: INTEROP LONDON

Where: ExCeL London, UK

When: June 16-18, 2015

Who is organizing: INTEROP

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: Cloud World ForumLondon 2

Where: Olympia Grand, London, UK

When: June 24 – 25, 2015

Who is organizing: INFORMA Telecoms & Media

How To: REGISTER HERE!

 

 

New YorkWhat: IEEE CLOUD 2015

Where: New York, USA

When: June 27 – July 2, 2015

Who is organizing: IEEE Computer Society

How To: REGISTER HERE!

CLOUD EVENTS OF THE WORLD – 2015, 1st Half, March Edition

What? When? Where? Who? How To? Don’t miss your most interesting event of 1st Half of the year… March update.

Here is a selection of 16 Events from 11 Cities, and 10 Countries, from 3 Continents

It is my selection, so could be subjective… If you think there are other significant events which could be included in this selection, just send me coordinates. I will try to update the Events Agenda at least one time per month.

MARCH 2015

LjubljanaWhat: CSA CEE Summit 2015

Where: Grand Hotel Union Business Ljubljana, Slovenia

When: March 11, 2015

Who is organizing: Cloud Security Alliance

How To: REGISTER HERE!

 

What: CLOUD Expo EuropeLondon 1

Where: ExCeL London, UK

When: March 11-12, 2015

Who is organizing: CloserStill Media

How To: REGISTER HERE!

 

BucharestWhat: OS110: OpenStack Bootcamp I with Certification Exam

Where: Bulevardul Dacia nr. 99, Sector 2, Bucharest Romania

When: March 24-27, 2015

Who is organizing: Mirantis

How To: REGISTER HERE

APRIL 2015

Bucuresti 2What: IDC IT Security Roadshow 2015

Where: OJW Marriott Grand Hotel, Bucharest, Romania

When: April 2, 2015

Who is organizing: IDC CEMA

How To: REGISTER HERE!

 

JahorWhat: Data Cloud South–East Asia

Where: Traders Hotel, Puteri Harbour, Jahor, Malaysia

When: April 8 – 9, 2015

Who is organizing: Broad Group

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: RSA ConferenceSF Moscone

Where: Moscone Center, San Francisco, California

When: April 20-24, 2015

Who is organizing: RSA Conference

How To: REGISTER HERE!

 

 

ViennaWhat: IDC CIO Summit 2015

Where: Park Royal Palace Hotel Vienna, Austria

When: April 23-24, 2015

Who is organizing: IDC CEMA

How To: INVITATION REQUEST HERE!

 

 

What: INTEROP LAS VEGASLas Vegas Mandalay

Where: Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas, Nevada

When: April 27 – May 01, 2015

Who is organizing: INTEROP

How To: REGISTER HERE!

 

 

London 3What: TELCO CLOUD Forum 2015

Where: Radisson Blue Portman, London, UK

When: April 28 – 29, 2015

Who is organizing: INFORMA Telecoms & Media

How To: REGISTER HERE!

 

  

MAY 2015

What: European Identity & Cloud Conference 2015Munich

Where: Dolce BallhousForum, Munich, Germany

When: May 5 – 8, 2015

Who is organizing: ID Conferences

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

SF Golden Gate

What: INTERNET of THINGS World 2015

Where: Moscone Center, San Francisco, California

When: May 12 -13, 2015

Who is organizing: INFORMA Telecoms & Media

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: OpenStack SummitVancouver

Where: Vancouver Convention Center, Vancouver, Canada

When: May 18 -22, 2015

Who is organizing: OpenStack

How To: REGISTER HERE!

 

JUNE 2015

 

MonacoWhat: DATA Cloud 2015 Global Congress & Exhibition

Where: The Grimaldi Forum, Monaco

When: June 3 – 4, 2015

Who is organizing: Broad Group

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: INTEROP TOKIOTokyo

Where: Makuhari Messe, Chiba, Japan

When: June 10-12, 2015

Who is organizing: INTEROP

How To: REGISTER HERE!

 

 

London 4What: INTEROP LONDON

Where: ExCeL London, UK

When: June 16-18, 2015

Who is organizing: INTEROP

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: Cloud World ForumLondon 2

Where: Olympia Grand, London, UK

When: June 24 – 25, 2015

Who is organizing: INFORMA Telecoms & Media

How To: REGISTER HERE!

 

 

2 YEARS OF WALKING IN THE CLOUDS WITH CLOUD☁MANIA

Radus Cloud“I’m doing fine, On cloud nine,/ Let me tell you ’bout cloud nine, Cloud nine/ You can be what you want to be, Cloud Nine/ You ain’t got no responsibility, Cloud nine/ And every man, every man is free, Cloud nine/ And you’re a million miles from reality, Reality…”  Cloud Temptations

 

Time is passing, clouds are going and coming again, sun is shining…  This is a celebrating article resuming what’s happened in 2 years of cloud☁mania activity.

Starting as a Cloud dedicated online magazine mapped on a WordPress blog format cloud☁mania is becoming more than a simple blog… After 2 years, cloud☁mania is acting like a social-technology platform. From beginning the main purpose of cloud☁mania was to bring the information from the Clouds and to share it with interested peoples, convinced or not about Cloud benefits. Now cloud☁mania is represented by business and technical articles, presentations, Webinars, Cloud Catalogs, international workshops, B2B conferences, consultancy, dedicated research, cloud communities partnership, exclusive statements, events agenda, trainings & certifications, and successful key studies.

cm int visitBut let’s the figures speak: What’s happened with cloud☁mania in two years?

 • 250 de posts/ articles
 • 20 subjects categories cloud dedicated
 • + 15,700 views

Top 10 International Articles (English language):

 1. GARTNER IaaS MAGIC QUADRANT 2013
 2. FOG COMPUTING, A NEW STAR IN CLOUD UNIVERSE
 3. TOP 5 KEY ISSUES ABOUT CLOUD ADOPTION IN ROMANIA ACCORDING CIO COUNCIL STUDY
 4. TOP CLOUD CERTIFICATIONS
 5. GARTNER’s DEFINITIONS ABOUT CLOUD
 6. IDC CLOUD DEFINITIONS
 7. MAJOR CYBERSECURITY EVENT IN ROMANIA, SIBIU, 25-26 September
 8. 5 WAYS TO SECURE CLOUD DATA SOVEREIGNTY
 9. WELCOME SIM 360 MOLDFLOW!
 10. 61% OF ROMANIAN BIG COMPANIES ARE INVESTING IN CLOUD

 

Top 10 Local Articles (Romanian Language):

 1. DESPRE CLOUD, REGLEMENTARI SI SPECIFICATII DE SECURITATE, CU DOAMNA DR. MICHAELA IORGA
 2. CATALOG CLOUD COMPUTING ROMANIA 2014
 3. DESPRE CLOUD, CU DOMNUL VLADIMIR ANINOIU
 4. DULCEA PERIOADĂ DE PIONIERAT A UNIXULUI ÎN ROMÂNIA
 5. CATALOGUL CLOUD COMPUTING – Editia a II-a, IaaS.
 6. DESPRE CLOUD, CU DOMNUL BOGDAN POPESCU
 7. CU RASPBERRY ŞI LEGO PI CLOUD…
 8. SIVECO mizează pe tehnologia cloud
 9. PRIMA BAZA DE DATE CONCEPUTA PENTRU CLOUD
 10. NU TREBUIE SA NE FIE FRICA DE CLOUD

Most appreciated categories:

 1. ☁ PRACTIC
 2. ☁ ABC
 3. ☁ Research
 4. ☁ Events
 5. ☁ Media

Geographical distribution of visitors

Capture cm area coverage 2During 2 years cloud☁mania received visitors from 113 countries and territories. Here was an interesting evolution. If in 2013 more than 70% of cloud☁mania’s visitors were Romanians, in 2014 the segment of international visitors was majority with +57%, and during this beginning of the year this segment growth to +65%.

TOP 10 countries, % from total number of International visitors:

 1. United States 25%
 2. UK 10%
 3. India   9%
 4. France   6%
 5. Germania    5%
 6. Canada 4%
 7. Japan     4%
 8. Netherlands 3%
 9. Belgium 3%
 10. Australia    3%

 

Happy new year with cloud☁mania!

 

 

TOP CLOUD EVENTS IN THE WORLD, 2015 1st HALF

What? When? Where? Who? How To? Don’t miss your most interesting event of 1st Half of the year…

Here is a selection of 18 Events from 14 Cities, and 12 Countries from 3 Continents

It is my selection, so could be subjective… If you think there are other significant events which could be included in this selection, just send me coordinates. I will try to update the Events Agenda at least one time per month.

 

JANUARY 2015

What: dev/ winter 2015 Cambridge

Where: Møller Center, Cambridge, UK.

When: January 24, 2015

Who is organizing: Software Acumen

How To: REGISTER HERE! (Booking Closed!)

 

 

PortlandWhat: Cloud Foundry In Production. Designing Apps for Cloud using Cloud Foundry

Where: Pivotal/GemStone Office, Portland, Oregon

When: January 29, 2015

Who is organizing: Portland Cloud Foundry Meetup

How To: REGISTER HERE!

 

 FEBRUARY 2015

What: IDC Predictions 2015, RomaniaBucharest

Where: Athenee Palace Hilton Hotel, Bucharest Romania

When: February 24, 2015

Who is organizing:  IDC CEMA

How To: INVITATION REQUEST HERE!

 

 

ZagrebWhat: SEE Cloud Computing Forum

Where: Sheraton Hotel Zagreb, Croatia

When: February 26, 2015

Who is organizing:   EEL Events

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: IBM InterConnect 2015Las Vegas MGM

Where: MGM Grand & Manalay Bay, Las Vegas, Nevada

When: February 22 – 26, 2015

Who is organizing:  IBM – Cloud Computing

How To: REGISTER HERE!

 

 

MARCH 2015

LjubljanaWhat: CSA CEE Summit 2015

Where: Grand Hotel Union Business Ljubljana, Slovenia

When: March 11, 2015

Who is organizing: Cloud Security Alliance

How To: REGISTER HERE!

 

What: CLOUD Expo EuropeLondon 1

Where: ExCeL London, UK

When: March 11-12, 2015

Who is organizing: CloserStill Media

How To: REGISTER HERE!

 

APRIL 2015

JahorWhat: Data Cloud South–East Asia

Where: Traders Hotel, Puteri Harbour, Jahor, Malaysia

When: April 8 – 9, 2015

Who is organizing: Broad Group

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: RSA ConferenceSF Moscone

Where: Moscone Center, San Francisco, California

When: April 20-24, 2015

Who is organizing: RSA Conference

How To: REGISTER HERE!

 

 

ViennaWhat: IDC CIO Summit 2015

Where: Park Royal Palace Hotel Vienna, Austria

When: April 23-24, 2015

Who is organizing: IDC CEMA

How To: INVITATION REQUEST HERE!

 

 

What: INTEROP LAS VEGASLas Vegas Mandalay

Where: Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas, Nevada

When: April 27 – May 01, 2015

Who is organizing: INTEROP

How To: REGISTER HERE!

 

 

London 3What: TELCO CLOUD Forum 2015

Where: Radisson Blue Portman, London, UK

When: April 28 – 29, 2015

Who is organizing: INFORMA Telecoms & Media

How To: REGISTER HERE!

 

  

MAY 2015

What: European Identity & Cloud Conference 2015Munich

Where: Dolce BallhousForum, Munich, Germany

When: May 5 – 8, 2015

Who is organizing: ID Conferences

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

SF Golden Gate

What: INTERNET of THINGS World 2015

Where: Moscone Center, San Francisco, California

When: May 12 -13, 2015

Who is organizing: INFORMA Telecoms & Media

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: OpenStack SummitVancouver

Where: Vancouver Convention Center, Vancouver, Canada

When: May 18 -22, 2015

Who is organizing: OpenStack

How To: REGISTER HERE!

 

JUNE 2015

 

MonacoWhat: DATA Cloud 2015 Global Congress & Exhibition

Where: The Grimaldi Forum, Monaco

When: June 3 – 4, 2015

Who is organizing: Broad Group

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: INTEROP TOKIOTokyo

Where: Makuhari Messe, Chiba, Japan

When: June 10-12, 2015

Who is organizing: INTEROP

How To: REGISTER HERE!

 

 

London 4What: INTEROP LONDON

Where: ExCeL London, UK

When: June 16-18, 2015

Who is organizing: INTEROP

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: Cloud World ForumLondon 2

Where: Olympia Grand, London, UK

When: June 24 – 25, 2015

Who is organizing: INFORMA Telecoms & Media

How To: REGISTER HERE!

 

 

TOP CLOUD EVENTS OF 2014 – 2ND HALF

# September Update #

What? When? Where? Who? How To? Don’t miss your most interesting event of 2nd half of the year…

Here is a selection of 23 Events from 20 Cities, and 9 Countries from 2 Continents… It is my selection, so could be subjective… If you think there are other significant events which could be included in this selection, just send me coordinates. I will try to update the Events Agenda at least one time per month.

 

 

SEPTEMBER

 

What: IDC IT Security & Datacenter Transformation Roadshow 2014CLOUD ST PETERSBURG

Where: Radisson Royal Hotel, St. Petersburg, Russia

When: September 11, 2014

Who is organizing:  IDC CEMA

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

CLOUD WARSAWWhat: IDC Strategies for Success in M2M & Internet of Things Markets

Where: Hotel Regent, Warsaw, Poland

When: September 17, 2014

Who is organizing:  IDC CEMA

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: Cloud Security Alliance Congress 2014 & IAPP Privacy Academy 2014

CLOUD SAN JOSE 2

Where: San Jose Convention Center, San Jose, California

When: September 17-19, 2014

Who is organizing: Cloud Security Alliance

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

 

CLOUD BOSTONWhat: Connected Cloud Summit

Where: State Room, Boston, Massachusetts

When: September 18, 2014

Who is organizing: Cloud Innovators

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

What: PuppetConf 2014

CLOUD SAN FRANCISCO

Where: San Francisco Marriott Marquis, San Francisco, California

When: September 20-24, 2014

Who is organizing: Puppet Labs

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

CLOUD VIENNAWhat: IDC IT Security Roadshow 2014

Where: Novomatic Forum, Vienna, Austria

When: September 24, 2014

Who is organizing:  IDC CEMA

How To: REGISTER HERE!

 

 

What: Rock Stars of Cybersecurity

CLOUD AUSTIN

Where: Brazos Hall, Austin, Texas

When: September 24, 2014

Who is organizing:  IEEE Computer Society

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

CLOUD BUCHARESTWhat: IDC Cloud Computing Conference 2014

Where: JW Marriott Grand Hotel, Bucharest, Romania

When: September 30, 2014

Who is organizing:  IDC CEMA

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

What: EuroCloud Congress 2014

CLOUD LUXEMBOURG

Where: Chambre de Commerce Luxembourg, Luxembourg

When: September 30 – October 1, 2014

Who is organizing: EuroCloud Europe

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

OCTOBER

CLOUD SIBIUWhat: Cybersecurity Romania 2014

Where: Sibiu, Romania

When: October 2-3, 2014

Who is organizing: Swiss Webacademy

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

What: Telco Cloud World Forum North AmericaCLOUD DALLAS

Where: DoubleTree by Hilton Dallas – Campbell Centre, Dallas, Texas

When: October 7 – 8, 2014

Who is organizing: Cloud World Series

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

CLOUD DUSSELDORFWhat: CloudOpen Europe 2014

Where: Dusseldorf, Germany

When: October 13-15, 2014

Who is organizing: Linux Foundation

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

CLOUD NEW YORKWhat: Strata + Hadoop World

Where: Javits Center New York, New York

When: October 15-17, 2014

Who is organizing: O’Reilly & Cloudera

How To: REGISTER HERE!

 

 

CLOUD SAN JOSEWhat: Rock Stars of Big Data Analytics

Where: San Jose Civic Auditorium, San Jose, California

When: October 21, 2014

Who is organizing: IEEE Computer Society

How To: REGISTER HERE!

 

 

NOVEMBER

 

What: W-JAX14CLOUD MUNCHEN

Where: Munich, Germany

When: November 3-7, 2014

Who is organizing: jax.de

How To: REGISTER HERE!

 

 

CLOUD SANTA CLARAWhat: Cloud Expo 2014

Where: Santa Clara, California

When: November 4-6, 2014

Who is organizing: Sys-Con Media

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

What: Apps World 2014CLOUD LONDON 2

Where: ExCel London, UK

When: November 13-15, 2014

Who is organizing: Apps World

How To: REGISTER HERE!

 

 

CLOUD BARCELONAWhat: Strata

Where: Barcelona, Spain

When: November 19-21, 2014

Who is organizing: O’Reilly

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

What: Gartner Data Center, Infrastructure & Operations Management ConferenceCLOUD LONDON 1

Where: Lancaster London Hotel, London, UK

When: November 24 – 25, 2014

Who is organizing: Gartner

How To: REGISTER HERE!

 

 DECEMBER

 

CLOUD WASHINGTONWhat: Cloud & Virtualization

Where: Walter E. Washington Convention Center, Washington DC

When: December 2 – 3, 2014

Who is organizing: 1105 Public Sector Events Group

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

What: Big Data Europe CongressCLOUD LONDON 3

Where: Grand Olympia, London, UK

When: December 2 – 3, 2014

Who is organizing:  Cloud World Series

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

CLOUD LAS VEGASWhat: Gartner Data Center, Infrastructure & Operations Management Conference

Where: Venetian Resort Hotel, Las Vegas, Nevada

When: December 2 – 5, 2014

Who is organizing: Gartner

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

What: The Cloud Channel SummitCLOUD SAN DIEGO

Where: San Diego Marriott & Convention Center, San Diego, California

When: December 3, 2014

Who is organizing: Cloud Innovators

How To: REGISTER HERE!

 

TOP CLOUD 2014 SUMMER EVENTS

What? Where? When? Who? How?

2014 Will Be the Year of the Cloud

A lot of dedicated events or most general subject are already announced world wide.

Find here a selection of some of most important Events & Expo from this Summer.

The Cloud Event List is open for any new important announcement.

Just contact cloud☁mania.

 

London Olympia HallWhat: Cloud World Forum

Where: Olympia National Hall, London, UK

When: June 17-18, 2014

Who organize: Cloud World Series

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

londonWhat: Gartner Catalyst Conference

When: June 17-18, 2014

Where: London, UK

Who organize: Gartner Events

How To: REGISTER HERE!

 

 

AlaskaWhat: IEEE Cloud 2014

Where: Hilton Anchorage, Alaska, USA

When: June 24-29, 2014

Who:  IEEE Computer Society’s Technical Committee

How To: REGISTER HERE!

 

 

bucharest parlament house

 

What: Convergence, Cloud Computing, XaaS (Everything as a Service)

Where: Hotel Marshal Garden, Panoramic Hall

When: June 26, 2014

Who:  AGORA Group

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

What: OpenStack Bootcampbucharest ateneu

When: July 01-03, 2014

Where: Bucharest, Romania

Who organize: MIRANTIS

How To: REGISTER HERE!

 

 

 

 

 

 

TOP CLOUD EVENTS IN 2014 – 1st UP.

What? Where? When? Who? How?

1st Update, February 18, 2014

2014 Will Be the Year of the Cloud

A lot of dedicated events or most general subject are already announced world wide.

Find here a selection of some of most important Events & Expo coming in the first half of 2014.

The Cloud Event List is open for any new important announcement.

Just contact cloud☁mania.

 

LA HiltonWhat: Build a Cloud Day SCALE 12x

Where: Hilton Los Angeles Airport Hotel, Los Angeles, California, SUA

When: February 21, 2014

Who organize: Open@Citrix

How To: REGISTER HERE!

 

SF MosconeWhat: CSA Summit 2014

Where: Moscone Center West, Room 2014, San Francisco, California, SUA

When: February 24th, 2014

Who organize: CSA – Cloud Security Alliance

How To: REGISTER HERE!

 

London ExcelWhat: Cloud Expo Europe 2014

Where: ExCeL Exhibition Centre, London, UK

When: February 26-27, 2014

Who organize: CloserStill Media

How To: REGISTER HERE!

 

TucsonWhat: Premier 100 IT Leadership Conference

Where: JW Marriott Star Pass, Tucson, Arizona, USA

When: 2-4 March, 2014

Who organize: IDG/ Computerworld

How To: REGISTER HERE!

 

Boston UnivWhat: IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E) 2014

Where: Boston University campus, Boston, Massachusetts, USA

When: March 10-14, 2014

Who organize: IEEE Computer Society

How To: REGISTER HERE!

 

AmsterdamWhat: Secure Cloud 2014

Where: Amsterdam, Netherland

When: April 1-2, 2014

Who organize: CSA – Cloud Security Alliance

How To: REGISTER HERE!

 

MoscowWhat: IRS 2014 – Identity, Cloud Risk & Information Security Summit

Where: Moscow, Russia

When: April 2-3, 2014

Who organize: KuppingerCole Analyst/ ID Conferences

How To: REGISTER HERE!

 

BarcelonaWhat: CLOSER 2014, 4th International Conference on Cloud Computing and Services Science

Where: Barcelona, Spain

When: April 3- 5, 2014

Who organize: INSTICC

How To: REGISTER HERE!

 

ViennaWhat: IDC CIO Summit

Where: Ritz Carlton Hotel, Vienna, Austria

When: April 9-11, 2014

Who organize: IDC

How To: REGISTER HERE!

 

SF Union SqWhat: CITE 2014 – Consumerization of IT in the Enterprise Conference & Expo

Where: Hilton Union Square, San Francisco, California, USA

When: April 27-29, 2014

Who organize: IDG/ CITE World

How To: REGISTER HERE!

 

MunichWhat: EIC – European Identity & Cloud Conference

Where: Dolce Ballhaus Forum Unterschleissheim, Munich, Germany

When: May 13-16, 2014

Who organize: KuppingerCole Analyst/ ID Conferences

How To: REGISTER HERE!

 

NYWhat: 14th Cloud Expo

Where: Javits Center, New York, NY, USA

When: June 10-12, 2014

Who organize: Sys – Con Media

How To: REGISTER HERE!

 

London Olympia HallWhat: Cloud World Forum

Where: Olympia National Hall, London, UK

When: 17-18 June, 2014

Who organize: Cloud World Series

How To: REGISTER HERE!

 

londonWhat: Gartner Catalyst Conference

When: June 17-18, 2014

Where: London, UK

Who organize: Gartner Events

How To: REGISTER HERE!

 

AlaskaWhat: IEEE Cloud 2014

Where: Hilton Anchorage, Alaska, USA

When: June 24-29, 2014

Who:  IEEE Computer Society’s Technical Committee

How To: REGISTER HERE!

BLUE SKY FOR CLOUD EUROPEAN PROJECTS IN 2014

Beyond the media madness and storm waves aroused in many political, economic and social areas by last summer Snowden scandal contributed to a kind of “clouds dispersion on the sky” that threatened ecosystems involving cloud model. Negative impact offered a chance to catalyse positive forces, governments began to realize how much they need the cloud, the scientific community has focused on finding solutions to prevent any leaks, and European forums have accelerated the development of community standards.

cloud-computing-europeFrom the European Community perspective of cloud assimilation, 2014 will be quite important, governments of many countries having ambitious plans. A first signal was in November 2013, when Cloud -For-Europe program started in Berlin. Cloud for Europe is a research project funded by the EU with EUR 9.8 million, which brings together 23 partners from 11 countries. The purpose of this initiative is to provide a clear picture of the requirements of the public sector and usage scenarios for cloud computing.

Prof. Dr. Radu Popescu – Zeletin , Fraunhofer FOKUS director and host of the Cloud for Europe conference in Berlin, summarize the concrete needs of the public company : “We need measures that enhance security when entering or leaving the cloud, when storing information and when changing the system, too.” One of the major topics discussed in Berlin focused on security issues and build confidence in the cloud, despite the spy scandal. Basically Cloud -for -Europe program aims to centralize security policies at Community level, without trying to impose new central authority. “We do not want a new centralised European super infrastructure. Our role is rather to federate and enhance national, regional and local initiatives,” said Neelie Kroes , European Commission Vice-President in his speech opening the conference Berlin. We need trust if we want to build an open cloud market that does not stop at regional or national borders.”

Another major event related to the concerns of the European Future Internet Assembly  conference cloud is (FIA), which will host Athens in March 2014, the time coinciding with the Greek Presidency of the European Union. FIA 2014 will focus on reshaping the Internet infrastructure and implement the latest technological innovation and integration between traditional and cloud networks , network virtualization trends , software and services for networks, applications and social media , environmental issues and assimilation of open platforms .

Turning to concerns about Cloud in the public sector some major trends is expected for 2014. Many of the local and central government organizations in the UK will have to adhere to the April 2014 national program “Public Service Network Code of Compliance”  which establishes clear procedures to align the rules GPG13 information security and event management facilities ( SIEM ) for public cloud infrastructures .

Beyond the concerns of the British government to develop PSN already noted a trend towards cloud opening of local authorities who require a continuous exchange of information with the central structures, due to a general increase in confidence in the effectiveness of cloud services.

While the British have almost everything perfect and aim to gradually align new programs in Italy the public acquisition process has only just started. CONSIP organization which oversees Government procurement, recently announced tender for cloud computing services offered by central and local administrations. At a total estimated investment of around 1.95 Billion Euro, the program implementing cloud services will bring Italian government savings over 3 Million by simple adoption of cloud model. Given the fact that public investment in IT exceeds the annual average 5.2B Euro, we can say that the simple migration to the cloud will reduce investment at about 390 Million Euro per year, which is by no means negligible.

Photo Source: cloudtimes.org

 

 

TOP CLOUD EVENTS IN 2014

What? Where? When? Who? How?

2014 Will Be the Year of the Cloud

A lot of dedicated events or most general subject are already announced world wide.

Find here a selection of some of most important Events & Expo coming in the first half of 2014.

The Cloud Event List is open for any new important announcement.

Just contact cloud☁mania.

 

SF MosconeWhat: CSA Summit 2014

Where: Moscone Center West, Room 2014, San Francisco, California, SUA

When: February 24th, 2014

Who organize: CSA – Cloud Security Alliance

How To: REGISTER HERE!

 

London ExcelWhat: Cloud Expo Europe 2014

Where: ExCeL Exhibition Centre, London, UK

When: February 26-27, 2014

Who organize: CloserStill Media

How To: REGISTER HERE!

 

TucsonWhat: Premier 100 IT Leadership Conference

Where: JW Marriott Star Pass, Tucson, Arizona, USA

When: 2-4 March, 2014

Who organize: IDG/ Computerworld

How To: REGISTER HERE!

 

Boston UnivWhat: IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E) 2014

Where: Boston University campus, Boston, Massachusetts, USA

When: March 10-14, 2014

Who organize: IEEE Computer Society

How To: REGISTER HERE!

 

AmsterdamWhat: Secure Cloud 2014

Where: Amsterdam, Netherland

When: April 1-2, 2014

Who organize: CSA – Cloud Security Alliance

How To: REGISTER HERE!

 

MoscowWhat: IRS 2014 – Identity, Cloud Risk & Information Security Summit

Where: Moscow, Russia

When: April 2-3, 2014

Who organize: KuppingerCole Analyst/ ID Conferences

How To: REGISTER HERE!

 

BarcelonaWhat: CLOSER 2014, 4th International Conference on Cloud Computing and Services Science

Where: Barcelona, Spain

When: April 3- 5, 2014

Who organize: INSTICC

How To: REGISTER HERE!

 

SF Union SqWhat: CITE 2014 – Consumerization of IT in the Enterprise Conference & Expo

Where: Hilton Union Square, San Francisco, California, USA

When: April 27-29, 2014

Who organize: IDG/ CITE World

How To: REGISTER HERE!

 

MunichWhat: EIC – European Identity & Cloud Conference

Where: Dolce Ballhaus Forum Unterschleissheim, Munich, Germany

When: May 13-16, 2014

Who organize: KuppingerCole Analyst/ ID Conferences

How To: REGISTER HERE!

 

NYWhat: 14th Cloud Expo

Where: Javits Center, New York, NY, USA

When: June 10-12, 2014

Who organize: Sys – Con Media

How To: REGISTER HERE!

 

London Olympia HallWhat: Cloud World Forum

Where: Olympia National Hall, London, UK

When: 17-18 June, 2014

Who organize: Cloud World Series

How To: REGISTER HERE!

 

LondonWhat: Gartner Catalyst Conference

When: June 17-18, 2014

Where: London, UK

Who organize: Gartner Events

How To: REGISTER HERE!

 

AlaskaWhat: IEEE Cloud 2014

Where: Hilton Anchorage, Alaska, USA

When: June 24-29, 2014

Who:  IEEE Computer Society’s Technical Committee

How To: REGISTER HERE!

CLOUD EVENTS IN THE WORLD

What? When? Where?

Most Important Event Calendar

Mid October Edition

Here is updated Agenda for some of most important Events & Expo coming until the end of 2013.

Any new important announcement will be included in Cloud Event Calendar

Go directly to Event Page Sources!

Luxembourg flag

What: EuroCloud Congress 2013

When: 15-16 October 2013

Where: Luxembourg, Luxembourg

Official Page 

UK FlagWhat: CloudOpen Europe

When:  21-23 October 2013

Where: Edinburgh  International Conference Center, Edinburgh, Scotland, UK

Official Page

UK FlagWhat: AppsWorld 2013

When: 22 – 23 October 2013

Where: Earls Court, London, UK

Offcial Page

Germany Flag

What: Cloud Computing and IT Infrastructure conference and exhibition

When: 29 – 30 October 2013

Where: Frankfurt Congress Center, Frankfurt, Germany

Registration Page

USA Flag

What: Oktane13

When:  3 – 5 November, 2013

Where: San Francisco, CA, USA

Official Page

USA FlagWhat: 13th International Cloud Expo

When:  4 – 7 November, 2013

Where: Santa Clara Convention Centrer, Santa Clara, CA, USA

Official Page

Spanish FlagWhat: Alfresco Summit 2013

When:  4 – 7 November, 2013

Where: Barcelona, Spain

Official Page

Germany FlagWhat: W-JAX13

When:  4 – 8 November, 2013

Where: Munich, Germany

Official Page

french flagWhat: LDAPCon 2013

When:  18 – 19 November, 2013

Where: Salle du Mas, Paris, France

Official Page

USA FlagWhat: dreamforce 2013

When: 18-21 November, 2013

Where: San Francisco, CA, USA

Official Page

UK FlagWhat: 5th IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science

When:  2-5 December, 2013

Where: Bristol, UK

Official Page

USA Flag

What: Cloud Security Alliance Congress 2013

When:  4 – 5 December, 2013

Where: Orlando, FL, USA

Official Page

 

UK FlagWhat: Data Centre World

When:  26-27 February, 2014

Where: London ExCEL, UK

Register Page

 

 

 

APLICATII MOBILE IN CLOUD PRIN DEVELOPER GARDEN, PLATFORMA DEZVOLTATA DE DEUTSCHE TELEKOM PE TEHNOLOGIE IBM

Companiile mici si mijlocii din Europa pot beneficia de Developer Garden – serviciu de cloud bazat pe platforma de dezvoltare a Deutsche Telekom si IBM MobileFirst, care faciliteaza crearea de aplicatii pentru toate mediile mobile si lansarea mult mai rapida pe piata.

Traim intr-o lume din ce in ce mai mobila. Se poate observa cu certitudine ca mediile de dezvoltare bazate pe cloud au influentat in mod spectacular ritmul cu care apar noi si noi aplicatii mobile, facilitatile oferite de cloud devenind un element cheie al acestei evolutii. Livrarea aplicatiilor mobile prin cloud scurteaza timpul în care solutiile pot genera valoare si influenteaza rata de asimilare a acestora de catre piata. Cam 24% dintre dezvoltatorii de aplicatii mobile folosesc azi beneficiile cloudului conform unui studiu IBM,  iar in urmatorii doi ani 57% vor adopta cloudul pentru inovarea modelului de afaceri.

DEV GARDENPrin utilizarea platformei Developer Garden, facilitatile oferite de IBM Worklight în serviciul de cloud al Deutsche Telekom, organizatiile mici si mijlocii care nu dispun de resursele necesare au sansa accesului la instrumente mobile de nivel enterprise, fara investitii pe termen lung.

Ca exemple concrete ale acestor beneficii, furnizorii indica posibilitatile de fidelizare a clientilor prin integrarea în aplicatia mobilă a facilitatilor de localizare geografica API SMS, retailerii pot sa fie notificati în momentul în care un client se afla în apropierea unui magazin si pot trimite promotii dedicate, iar hotelierii isi pot îmbunatati serviciile pentru clientii VIP prin semnalarea prezentei acestora prin apropiere.

Disponibila in Germania si Europa, platforma Developer Garden se bazeaza pe o puternica retea de aliante globale, oferind un portofoliu extins de produse, componente, instrumente de dezvoltare şi Interfete API pentru dezvoltarea de software inteligent.

IBM MobileFirst este o platforma bazata pe tehnologii avansate care ajuta companiile sa dezvolte, interconecteze, securizeze si sa gestioneze mult mai eficient retele, infrastructuri si aplicatii pentru dispozitive mobile.

Sursa IBM

CLOUD ERA SHOULD BE THE FUTURE OF EUROPEAN PUBLIC SERVICES

Here is a very instructive and comprehensive Accenture analyse for Gov’ interests in Cloud technologies across Europe.

Our day-to-day life is becoming more and more digitized. More than simple e-commerce interacting with banks, retail, theatre tickets, or airlines trips we are expecting now easiest interaction with our public services. But this is depending on our Governments.Accenture

In this major masterpiece research  Accenture examines the issues, implications, benefits and opportunities facing Europe’s governments as they grapple with integrating cloud computing across the full range of public services they provide.

The key part of analyse are related to:

 • IT challenges for EU Governments
 • Main advantages offered by cloud
 • Possible future for public sector
 • Cities as main engine for cloud communities’ development
 • How Gov. could overcome the barriers…

Read carefully Accenture’s study “A New Era for European Public Services: Cloud Computing Changes the Game” and show it to the guvernants…

 

Source: accenture.com

 

 

 

CLOUD EVENTS IN THE WORLD

What? When? Where?

Most Important Event Calendar – Updated!

Here is end of August updated Agenda for some of most important Events & Expo coming until the end of 2013.

Any new important announcement will be included in Cloud Event Calendar

For Agenda, Speakers, Registration and other details go directly to Event Page Sources!

 

UK Flag

What: GIGAOM STRUCTURE Europe

When:  18-19 September

Where: London, UK

Official Page

UK FlagWhat: Cloud Security Alliance EMEA Congress 2013

When: 25-26 September 2013

Where: Edinburgh, Scotland, UK

Official Page

USA FlagWhat: Cloud Business Summit 2013

When:  25 September 2013

Where: New York City, NY, USA

Official Page

RO flag

What: IDC Cloud Leadership Forum – CEE Regional Roadshow 2013

When:  26 September, 2013

Where: Intercontinental Hotel, Bucharest, Romania

Official Page

Luxembourg flag

What: EuroCloud Congress 2013

When: 15-16 October 2013

Where: Luxembourg, Luxembourg

Official Page 

UK FlagWhat: CloudOpen Europe

When:  21-23 October

Where: Edinburgh  International Conference Center, Edinburgh, Scotland, UK

Official Page

UK FlagWhat: AppsWorld 2013

When: 22 – 23 October 2013

Where: Earls Court, London, UK

Offcial Page

USA FlagWhat: Oktane13

When:  3 – 5 November, 2013

Where: San Francisco, CA, USA

Official Page

USA FlagWhat: 13th International Cloud Expo

When:  4 – 7 November, 2013

Where: Santa Clara Convention Centrer, Santa Clara, CA, USA

Official Page

Spanish FlagWhat: Alfresco Summit 2013

When:  4 – 7 November, 2013

Where: Barcelona, Spain

Official Page

Germany FlagWhat: W-JAX13

When:  4 – 8 November, 2013

Where: Munich, Germany

Official Page

french flagWhat: LDAPCon 2013

When:  18 – 19 November, 2013

Where: Salle du Mas, Paris, France

Official Page

USA FlagWhat: dreamforce 2013

When: 18-21 November, 2013

Where: San Francisco, CA, USA

Official Page

UK FlagWhat: 5th IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science

When:  2-5 December, 2013

Where: Bristol, UK

Official Page

USA Flag

What: Cloud Security Alliance Congress 2013

When:  4 – 5 December, 2013

Where: Orlando, FL, USA

Official Page

CLOUD EVENTS IN THE WORLD

What? When? Where?

Most Important Event Calendar – Updated!

Here is updated Agenda for some of most important Events & Expo coming until the end of 2013.

Any new important announcement will be included in Cloud Event Calendar

Go directly to Event Page Sources!

USA FlagWhat: UNITED Security Summit

When:  19 – 21 August 2013

Where: Boston,  USA

Official Page

UK Flag

What: GIGAOM STRUCTURE Europe

When:  18-19 September

Where: London, UK

Official Page

UK FlagWhat: Cloud Security Alliance EMEA Congress 2013

When: 25-26 September 2013

Where: Edinburgh, Scotland, UK

Official Page

USA FlagWhat: Cloud Business Summit 2013

When:  25 September 2013

Where: New York City, NY, USA

Official Page

Luxembourg flagWhat: EuroCloud Congress 2013

When: 15-16 October 2013

Where: Luxembourg, Luxembourg

Official Page 

UK FlagWhat: CloudOpen Europe

When:  21-23 October

Where: Edinburgh  International Conference Center, Edinburgh, Scotland, UK

Official Page

UK FlagWhat: AppsWorld 2013

When: 22 – 23 October 2013

Where: Earls Court, London, UK

Offcial Page

USA FlagWhat: Oktane13

When:  3 – 5 November, 2013

Where: San Francisco, CA, USA

Official Page

USA FlagWhat: 13th International Cloud Expo

When:  4 – 7 November, 2013

Where: Santa Clara Convention Centrer, Santa Clara, CA, USA

Official Page

Spanish FlagWhat: Alfresco Summit 2013

When:  4 – 7 November, 2013

Where: Barcelona, Spain

Official Page

Germany FlagWhat: W-JAX13

When:  4 – 8 November, 2013

Where: Munich, Germany

Official Page

french flagWhat: LDAPCon 2013

When:  18 – 19 November, 2013

Where: Salle du Mas, Paris, France

Official Page

USA FlagWhat: dreamforce 2013

When: 18-21 November, 2013

Where: San Francisco, CA, USA

Official Page

UK FlagWhat: 5th IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science

When:  2-5 December, 2013

Where: Bristol, UK

Official Page

USA Flag

What: Cloud Security Alliance Congress 2013

When:  4 – 5 December, 2013

Where: Orlando, FL, USA

Official Page

CLOUD EVENTS IN THE WORLD

What? When? Where? Most Important Event Calendar

Here are some of the most important Events & Expo coming until the end of 2013.

Any new important announcement will be included in Cloud Event Calendar

Go directly to Event Page Sources!

 

UK Flag What: GIGAOM STRUCTURE Europe

When:  18-19 September

Where: London, UK

Official Page

UK FlagWhat: Cloud Security Alliance EMEA Congress 2013

When: 25-26 September 2013

Where: Edinburgh, Scotland, UK

Official Page

USA FlagWhat: Cloud Business Summit 2013

When:  25 September 2013

Where: New York City, NY, USA

Official Page

Luxembourg flagWhat: EuroCloud Congress 2013

When: 15-16 October 2013

Where: Luxembourg, Luxembourg

Official Page 

UK FlagWhat: CloudOpen Europe

When:  21-23 October

Where: Edinburgh  International Conference Center, Edinburgh, Scotland, UK

Official Page

UK FlagWhat: AppsWorld 2013

When: 22-23 October 2013

Where: Earls Court, London, UK

Offcial Page

USA FlagWhat: 13th International Cloud Expo

When:  4-7 November

Where: Santa Clara Convention Centrer, Santa Clara, CA, USA

Official Page

Spanish FlagWhat: Alfresco Summit 2013

When:  4 – 7 November

Where: Barcelona, Spain

Official Page

Germany FlagWhat: W-JAX13

When:  4 – 8 November

Where: Munich, Germany

Official Page

french flagWhat: LDAPCon 2013

When:  18 – 19 November

Where: Salle du Mas, Paris, France

Official Page

USA FlagWhat: dreamforce 2013

When: 18-21 November 2013

Where: San Francisco, CA, USA

Official Page

UK FlagWhat: 5th IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science

When:  2-5 December

Where: Bristol, UK

Official Page

PORTALUL GUVERNULUI AUSTRIAC PREMIAT LA NIVEL EUROPEAN

Înca de cand am gândit acest blog, unul dintre obiective a fost să vin cu informaţii cât mai utile legate de experienţele cloud, positive sau negative, în diferite zone geografice sau arii de activitate. Continui seria de postări de la rubrica Cloud Trotter cu un studiu de caz din Austria, din care vedem că, vorba reclamei TV: “există un sistem şi funcţionează…”, şi asta chiar în cazul serviciilor publice de cloud… Mi se pare un exemplu destul de elocvent despre ceea ce se poate face în orice zona guvernamentală, dacă există un pic de interes şi oameni care să se apuce de treabă…

Capture Austria portalE vorba despre organizaţia guvernamentală Bundesrechenzentrum – BRZ (Austrian Federal Computing Centre), care a fost premiată anul trecut de către EuroCloud Europe la categoria « Best Case Study Public Administration » pentru serviciile publice de cloud. La eveniment au participat peste 50 de furnizori de cloud din 12 ţări europene. Invingătorii premiilor EuroCloud Europe Awards au fost stabiliţi de un juriu format din 12 experţi în cloud computing.

Roland Jabkowski, managing director al BRZ a apreciat cu ocazia ceremoniei de premiere că standardizarea, virtualizarea şi automatizarea sunt elementele cheie ale oricărui sitem cloud computing, ir platfoma cloud a contribuit în mod esential la consolidrea sistemelor IT la nivel federal.

Infiinţat încă din 2001, portal.at este platform centrală pentru administraţia publică austriacă, susţinând o serie de servicii publice precum: help.gv.atUSP.gv.atgesundheit.gv.at.

Portalul sigură accesul a peste 130 000 de utilizatori la peste 400 de servicii publice ale administraţiei federale şi la peste 40 de portaluri Internet şi Intranet. Acestea acoperă o largă paletă de servicii publice guvernamentale, de la managementul resurselor umane şi alocarea resurselor financiale, la administrarea cardurilor de identitate ale cetăţenilor şi evidenţa terenurilor. Sistemul de facturare special dezvoltat pentru această pltformă asigură prelucrarea automată a tuturor aplicaţiilor şi face legătura cu sistemul SAP şi facilităţile de printare din cadrul BRZ.

La o estimare de TCO a reieşit că între 2008 şi 2012, prin serviciile de eGovernment oferite, portalul BRZ a reuşit să asigure economii de peste 133 milioane de €, prin standardizarea şi consolidrea tehnologiilor cloud la nivelul întregii administraţii federale din Austria.

 

Source: epractice.eu

Photo Source: usp.gv.at

 

HOW CLOUD IS MAKING PEACE BETWEEN HISTORICAL TECH RIVALS…

Cloud Around the World blog posts category just changed in Cloud Trotter…

USA flagFew days ago it was an historical announcement unpredictable 5 years ago… Microsoft and Oracle announced a partnership that will enable customers to run Oracle software on Windows Server Hyper-V and in Windows Azure. Customers will be able to deploy Oracle software — including Java, Oracle Database and Oracle WebLogic Server — on Windows Server Hyper-V or in Windows Azure and receive full support from Oracle. 

Larry & Bill

As part of this partnership, Oracle will certify and support Oracle software — including Java, Oracle Database and Oracle WebLogic Server — on Windows Server Hyper-V and in Windows Azure. Microsoft will also offer Java, Oracle Database and Oracle WebLogic Server to Windows Azure customers, and Oracle will make Oracle Linux available to Windows Azure customers. Java developers, IT professionals and businesses will benefit from the flexibility to deploy fully supported Oracle software to Windows Server Hyper-V and Windows Azure.

The rivalry between Oracle and Microsoft dates back several decades and has been marked by a personal rivalry between the companies’ best-known cofounders: Larry Ellison and Bill Gates. Today, both companies are facing competition from youngest Internet age rivals like Google. Amazon, and Salesforce. Microsoft is seeking new sources of revenue from online services as demand for personal computers slumps, and Oracle is shifting its focus to business software sold through online subscriptions rather than installed on customers’ own computer servers.

Sources: Oracle.com and Reuters

Photos Source: Luxpresso.com & carpatys.com

CĂTRE O UNIFICARE A STANDARDELOR CLOUD ÎN UE

Cloud Trotter – iată o nouă rubrică – practic o nouă categorie de posturi – ce îşi propune o trecere în revistă a principalelor transformări pe care conceptul de cloud le induce în diferitele zone ale lumii: permisivitatea pieţei, oferte specifice locale, factori emulatori sau de frânare, particularităţi de legislatie sau iniţiative publice şi private. Primul articol din această serie este dedicat preocupărilor pentru cloud la nivelul Uniunii Europene, după care vor urma ştiri şi informaţii despre cloud din diferite ţări sau zone geografice.

flags-of-the-eu-member-countriesIn Septembrie 2012 Comisia Europeană a adoptat proiectul ”Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe”, o strategie care îşi propune să ofere 2,5 milioane de noi locuri de muncă şi venituri anuale de 160 miliarde Euro până în 2020. Strategia îşi propune să determine accelerarea adoptării clodului în economiile ţărilor membre şi este rezultatul unei ample analize legate de peisajul tehnologic, politic şi legislativ din regiune. Documentul stabileşte un set de activităţi şi acţiuni prioritare şi reprezintă un adevărat manifest politic al Comisiei Europene prin care se doreşte emularea tuturor părţilor implicate în implementarea acestor activităţi, coordonate de grupuri de lucru specializate. Cele mai importante direcţii de acţiune ale strategiei sunt:

Perfectarea şi securizarea condiţiilor oferite prin contractele de servicii cloud (SLA) – propunerile Comisiei Europene vizează stabilirea unei legislaţii unificate pentru vânzarea serviciilor cloud, care să rezolve cele mai multe dintre obstacolele legate de adoptarea serviciilor cloud la nivel naţional şi care să uniformizeze condiţiile contractuale între furnizorii de servicii cloud şi beneficiari. O parte din reglementări au fost deja adoptate în cadrul furnizării de “digital content”, ceea ce acoperă partial unele probleme legate de confidenţialitatea datelor din cloud. O altă ţintă a strategiei de cloud computing este să dezvolte un model de contract din care să fie eliminate punctele critice la nivelul legislaşiei comerţului din fiecare ţară membră, precum:

 • Păstrarea datelor unui client după expirarea contractului
 • Confidenţialitatea şi integritatea datelor
 • Locaţia şi transferul datelor
 • Drepturile de proprietate asupra datelor
 • Ameninţări directe şi indirecte pentru siguranţa datelor la nivel de furnizori şi subcontractori

Regularizarea standardelor tehnice – astfel încât utilizatorii de servicii cloud să poată beneficia în mod real de facilităţile de interoperabilitate, portabilitate a datelor şi reversibilitate oferite de cloud. Comisia şi propus să identifice aceste standarde în 2013, urmând ca definirea acestora să se realizeze până la sfârşitul anului 2014 cu ajutorul ENISA şi a altor organizaţii europene specializate în certificări. Mai multe pe siteul: Cloud Standards Coordination

Cristalizarea unui Parteneriat European pentru Cloud – European Cloud Partnership – care să reunească experţii din industrie şi utilizatorii din sectorul public pentru elaborarea unor reglementări cât mai transparente. În ciuda unui nivel de integrare a serviciilor destul de scăzut la această oră, sectorul public trebuie să aibă un rol cheie în dezvoltarea pieţei de soluţii cloud, prin dezvoltarea de programe sectoriale pentru eHealth, asigurările sociale, servicii de eGovernment sau alte facilităţi publice şi comunitare.

english flag bulin smallEnglish Brief

TO A CLOUD STANDARDS UNIFICATION IN EU

European Commission adopted in September 2012 a strategy named ”Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe”, including comprehensive activities able to open 2.5 million new European jobs, and an annual boost of EUR 160 billion to EU GDP (around 1%), by 2020. The strategy is designed to speed up and increase the use of cloud computing across the economy. This strategy was the result of an analysis of the overall policy, regulatory and technology landscapes and of a wide consultation of stakeholders, undertaken to identify what needs to be done to make the most of the potential that the cloud has to offer us. This document sets out the most important and urgent additional actions. It represents a political commitment of the Commission and serves as a call on all stakeholders to participate in implementing these actions. The strategy includes three key actions:

–          Improvement of Contract Terms and Condition – basement of a common Eurpean Sales Law

–          Establishing main technical Standards – including interoperability, data portability, and reversibility

–          Cristalyizing an European Cloud Partnership

Surse: Digital Agenda for Europe, New strategy to drive European business and government productivity via cloud computing”, Septembrie 2012

Photo Surce: businesscloud9.com

 

ROSI 2000

Vă mai aduceţi aminte de ROSI?

Poate ca ROSI nu vă spune nimic, dar cu siguranţă Romanian Software Industry vă va trezi câteva amintiri legate de perioada în care industria romanească de software încerca să se definească…

ROSIDe ce important ROSI 2000 în istoria IT-ului din România? Pentru că reprezintă unul dintre primele momente ale afirmării asociaţiei companiilor de software din România (ANIS). În anul de graţie 2000, după ce tocmai trecusem cu success de faimoasa ameninţare Y2K, IDG România, într-o strânsă colaborare cu ANIS a realizat primul catalog international al industriei româneşti de software în format electronic, pe un CD care a fost distribuit în cadrul CeBIT 2000. Deşi de câţiva ani companiile interesante să se reprezinte la CeBIT puneau mână de la mână şi se adunau în standul comun organizat cu sprijinul ANCTI – embrionul MCTI de astăzi, în anul 2000 a fost pentru prima oară în care companiile româneştide software se puteau afirma ca o asociaţie unitară şi ca reprezentanţe ale unei şcoli şi a unei industrii care ulterior aveau să confime din plin.

Căci pe lângă catalogul electronic al companiilor de software şi descrierea succinta a peste 50 dintre acestea, ROSI 2000 conţinea şi primul manifest al ANIS către potenţialii clienţi şi colaboratori internaţionali, primul mesaj pentru afirmarea internatională a unei asociaţii care şi-a propus să aducă IT-ul în elita ramurilor economice şi a reuşit să includă industria de software între domeniile cu rol strategic în dezvoltarea economiei româneşti.

Am avut bucuria să particip şi să coordonez o bună parte din acest proiect…

%d bloggers like this: