SIVECO Romania Believe in Cloud Advantages

SIVECO Romania is one of top software companies which believe in Cloud Computing, trying to offer to users all advantaged provided by this platform: flexibility, easy deployment, instant access, and cutting costs.  SIVECO is one of the pioneers of Cloud technology adoption in Romania, managing one of the most important National projects in Public Cloud.

ADLIC is an application dedicated to High Schools admission and management of National Exams (http://admitere.edu.ro), developed in partnership with Romanian Education Ministry and accessed by anyone is interested in exams results and admission status of his son, daughter, brother, sister or simple young from the neighbourhood. ADLIC portal utility was demonstrated by best practices, high-performances being improved step-by-step during the time. More than 200.000 young gymnasium graduates are booking every year the forms for High schools options. In the official registration announcement day the online traffic is growing to more 24 Million views. In order to provide better access in any demanding high traffic situation, in 2011 SIVECO migrated ADLIC registration publishing solution on the infrastructure offered by Microsoft Windows Azure platform, which is offering permanent availability, infinite processing power,  and professional security functions. Using technology performances offered by cloud platform, ADLIC system demonstrated his powerful to securely and transparency manage billion of access requests sent every year by more than 2.5 Million students.ADLIC SIVECO 2

Figure Title: No. of views on portal.edu.ro during National Exams admission; Source: trafic.ro, SIVECO Romania

But ADLIC is not the only cloud solution offered by SIVECO. Dedicated education portal eTraining is offered as Cloud services.  More than the easy access to information, the main benefit offered by cloud services is the budgeting flexibility, because the client is paying every month only for multimedia interactive training module accessed, without a minimum amount or a regular subscription fee.

Other ambitious project started by SIVECO is cloud migration of his Siveco Application 2020 ERP system. Considering technical and functional issues of enterprise applications and development trends from the next period, SIVECO Applications 2020 Project:Cloud  is integrating a large spectrum of applications with major effect for any organization business efficiency: accounting, financial, purchasing, contracts, production, stocks, sales, projects, payroll, transportation, logistics, recycling management, etc. SOVECO solution is remarkable for module management versatility and for his large performances in parameterisation and localization for every client needed model and considering business practices.

But flexibility is the main advantage of SIVECO Applications 2020 Project:Cloud integrated system. Users have access to a well-structured database, cumulating valuable information from whole business process. Data processing is made function of the daily workflows input and output information, anytime and in anyplace. SIVECO Applications 2020 Project:Cloud is easy to implement and any law change could be update very quickly. Cloud infrastructure is assuring very low maintenance costs of hardware and software platforms, and data security is compliant with any technical and international standards.

Sources:

SIVECO Romania

Microsoft Case Studies

Advertisements

SIVECO mizează pe tehnologia cloud

Am tot vorbit de Cloud, am teoretizat şi am comentat avantajele şi dezavantajele migrării pe Cloud sau a dezvoltării de platforme Cloud. Se impune să venim şi cu nişte exemple. Primele feed-backuri primite în urma campaniei Let’s Talk About Cloud lansată pe LinkedIn relevă că, în pofida faptului că mulţi sunt încă reticenţi, există deja implementări de succes în România, despre care se cunoaşte destul de puţin. Noua categorie de postări „Made-in-Romania”are exact această menire. De a prezenta cât mai multe dintre aceste exemple de succes.

SIVECO Romania a crezut în Cloud şi în beneficiile pe care această platformă le poate aduce utilizatorilor.  Pentru SIVECO, avantajele oferite de cloud sunt importante pentru fiecare client: rapiditate, flexibilitate, accesibilitate şi costuri reduse.

Puţini ştiu că SIVECO este unul dintre pionierii adoptării cloudului în România şi iniţiatorul unuia dintre cele mai ample proiecte de cloud public la nivel naţional.

ADLIC SIVECO 2ADLIC este o aplicaţie dedicată admiterii în licee (http://admitere.edu.ro) pe care mulţi dintre noi au accesat-o în momentul în care fiul, fiica, nepotul, nepoţica sau pur şi simplu odrasla vecinilor şi-a început experienţa de licean. Practica a demonstrat utilitatea acestui portal, care a fost îmbunătăţit în timp. Peste 200.000 de elevi completează fişele cu opţiunile pentru liceu în fiecare an, iar în ziua în care se afişează rezultatele înscrierilor traficul depăşeşte 24 de milioane de afişări. Pentru ca totul să funcţioneze corect în asemenea condiţii de trafic, încă din anul 2011 s-a optat pentru migrarea soluţiei de publicare a informaţiilor de pe portalul ADLIC pe platforma de cloud computing Microsoft Windows Azure, care oferă disponibilitate permanentă, capacitate de calcul practic infinită, redundanţă şi funcţii complexe de securitate a informaţiilor. Folosind avantajele tehnologice oferite de platform cloud, sistemul informatic pentru înscrierea şi repartizarea computerizată a candidaţilor la examenele naţionale şi-a demonstrat performanţa, gestionând într-un mod eficient, în condiţii de perfectă securitate şi transparenţă, miliarde de opţiuni exprimate de circa 2,5 milioane candidaţi.

Dar ADLIC nu este singura soluţie cloud oferită de SIVECO. eTraining este un portal de instruire online oferit sub formă de servicii cloud. Pe lângă beneficiile legate de accesul la informaţii, principalul avantaj al serviciilor cloud este flexibilitatea costurilor, deoarece  clientul plăteşte în fiecare lună cursurile multimedia interactive în funcţie de specificul industriei sau de categoria de servicii pe care le-a accesat, fără să existe o sumă minimă sau un abonament.

Un alt proict deosebit de ambiţios demarat de SIVECO se referă la migrarea pe cloud a sistemului ERP Siveco Application 2020. Luând în considerare rigorile tehnologice şi funcţionale ale aplicaţiilor enterprise şi tendinţele de evoluţie din următorii ani, SIVECO Applications 2020 Project:Cloud  reuneşte o vastă gamă de aplicaţii cu impact major în eficienţa economică a unei organizaţii: financiar-contabilitate, achiziţii, contracte, producţie, stocuri, vânzări, proiecte, salarizare, transporturi, managementul deşeurilor etc. Soluţia se remarcă prin versatilitatea deosebită în combinarea modulelor de aplicaţii şi mai ales prin capacitatea de parametrizare şi personalizare ce permite realizarea unei simbioze optime cu modelul şi practica de afaceri ale fiecărui client. Activitatea fiecărei companii este integrată într-o bază de date unică, accesibilă de pe diferite medii de lucru.

Dar principalul avantaj al sistemului integrat SIVECO Applications 2020 Project:Cloud este flexibilitatea. Utilizatorii dispun de o bază de date judicios structurată, generată prin colectarea sistematică a informaţiilor în procesul de business. Prelucrarea acestora se face în conformitate cu fluxurile de lucru ce conferă activităţilor de zi cu zi rigoare, eficienţă şi siguranţă. Sistemul asigură trasabilitatea documentelor primite şi/ sau emise, oriunde şi oricând. SIVECO Applications 2020 Project:Cloud se implementează rapid, iar modificările impuse de eventuale schimbări ale legislaţiei sunt realizate în cel mai scurt timp de la apariţia acestora. Ca o consecinţă imediată a utilizării unei infrastructuri cloud, costurile de mentenanţă hardware şi software sunt mult reduse, iar securitatea informaţiilor este în concordanţă cu tehnologiile şi standardele internaţionale.

Surse:

SIVECO Romania

Microsoft Case Studies

%d bloggers like this: