CONFIDENTIALITATE


Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării datelor personale ale tuturor celora cu care intrăm în contact sau derulăm operațiuni comerciale, precum și a  vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul cloud☁mania, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Prezentele Politici publice și Notele de confidențialitate aferente formularelor de contact reprezintă modul în care compania noastră înțelege și respectă principiile de protecție a datelor personale, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate în cadrul proceselor noastre de afaceri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de MARCOM EXPERT se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile Regulamentului EU 679/ 2016. Prin prezentele Politici Publice dorim să informăm toți clienții, partenerii și furnizorii noștri cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm,  scopurile acestei prelucrări și drepturile de care beneficiază persoanele vizate.