Gestiunea deșeurilor în Cloud: o opțiune care aduce beneficii

Eco Siveco

Funcționalitatea, scalabilitatea și agilitatea sunt cele mai valoroase caracteristici ale unui sistem Cloud.

 

Se spune că dezvoltarea de azi din industria de Cloud computing are același impact revoluționar pe care l-a avut evoluția rețelelor electrice și de transport cu un secol în urmă. Avantajele migrării în Cloud sunt evidente – costuri reduse, scalabilitate și flexibilitate mai mare, mobilitate crescută și implementare mai rapidă etc. Iată de ce gestiunea informatizată a deșeurilor în Cloud este o alegere perfectă pentru agenții economici generatori, colectori, transportatori sau revalorificatori care produc deșeuri.

Componenta de Management al Deșeurilor din sistemul informatic integrat SIVECO Applications 2020 Project: Cloud este nu numai un instrument statistic pe baza căruia se obțin date corecte referitoare la generarea și gestionarea deșeurilor care evaluează situația actuală și obiectivele de îndeplinit, ci și unul economic. Astfel, sunt reflectate costurile activităților de gestionare a deșeurilor, atât în prețul produselor, cât și în statutul pe piață al producătorului.

Siveco Deseuri 1
Image source: SIVECO

Aplicarea corectă a stimulentelor financiare pe de o parte, și a penalităților pe de altă parte, va încuraja activitățile de gestionare prin prevenire, reducere și recuperare, conducând în același timp la eliminarea practicilor de gestionare cu impact asupra mediului sau care vin în contradicție cu principiul „poluatorul plătește”.

Managerii firmelor vor cunoaște cu exactitate cantitatea de deșeuri care există în stoc și momentul oportun pentru eliminarea ei. Datorită acurateței și ușurinței în exploatare a bazei de date a sistemului, vor reduce erorile de gestiune și vor evita returnarea deșeurilor și a costurilor asociate.

Foarte importantă este asigurarea urmăririi traseului deșeului de la colectare până la valorificare sau eliminare, prin folosirea codului de trasabilitate. Astfel, vor cunoaște în orice moment unde se află deșeul în cadrul procesului de transformare.

Aplicația este integrată cu Managementul Financiar-Contabil, Managementul Stocurilor, Managementul Activității de Laborator, Managementul Transporturilor din pachetul informatic integrat SIVECO Applications 2020.

”Implementarea se face cu ușurință, iar oamenii noștri asigură suportul pentru instruirea tuturor celor care vor lucra cu aplicația Managementul Deșeurilor. Referitor la costuri, soluția a fost realizată astfel încât să funcţioneze şi în Cloud. Astfel, organizaţiile pot beneficia de o îmbunătăţire semnificativă a cheltuielilor cu infrastructura informatică. Serviciile cloud oferă şi alte avantaje, precum flexibilitate în alocarea de resurse hardware şi protecţie permanentă a datelor stocate. Componenta se implementează rapid, modificările impuse de eventuale schimbări ale legislaţiei sunt realizate în cel mai scurt timp de la apariţia acestora cu ajutorul componentei de configurare/ parametrizare de care dispune sistemul şi a echipei de suport tehnic din cadrul departamentului,” spune Ștefăniță Ghiță, director adjunct departamentul SIVECO Applications.

 

  • Cea mai frecventă contravenție din domeniul protecției mediului este gestionarea defectuoasă a deșeurilor. Ce se stie mai putin este ca în acest domeniu amenzile sunt uriașe, pot fi cumulate și se aplică și retroactiv.
  • Anual, cantitatea totală de deșeuri generate la nivelul României este de 10,2 tone de persoană, peste dublul mediei UE. Doar cinci alte țări au produs mai multe deșeuri pe cap de locuitor în UE în anul 2010: Bulgaria, Luxemburg, Finlanda, Estonia și Suedia.
  • 96 % dintre europeni consideră că este important ca Europa să își utilizeze resursele mai eficient.
  • În legea privind regimul deșeurilor, amenzile pornesc de la 1.000 lei și ajung la 40.000 lei.

Articol publicat în Catalogul Cloud Computing Romania – ediția a 4-a: Internet of Things, pag.21, Decembrie 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.