De la Industry Cloud la Cloud 2.0

Fenomenul Cloud continuă să rămână tendința majoră, identificată aproape unanim ca principalul „vinovat” de apariția și dezvoltarea rapidă a tuturor celorlalte tehnologii disruptive. Dar conceptul de Cloud computing suferă o serie de mutații în sine, evoluând de la faza în care era destul de contestat și privit cu neîncredere, la primele rezultate concrete oferite de migrările unor pionieri, la conștientizarea realității că „vrem-nu vrem, tot va trebui să ajungem la Cloud”, până la dinamica efervescență cu care s-a trecut la adoptarea modelelor specifice. În fond, oricine are nevoie de simplificarea infrastructurii, de reducerea costurilor, de putere de calcul și volume … Continue reading De la Industry Cloud la Cloud 2.0

Rate this: