7 TENDINȚE MAJORE PE PIAȚA DE CLOUD ÎN 2020

Cloudul va rămâne și în acest an una dintre tendințele tehnologice majore, pe fondul unei continue diversificări a modelelor și ca platformă de diseminare a tehnologiilor emergente precum inteligența artificială, Internet of Things sau blockchain.

Apărute ca apanaj al nevoii continue de reducere a costurilor, modelele de Cloud s-au afirmat ca soluții disruptive pentru businessul traditional bazat pe o arhitectură centralizată și au devenit o tendință cheie în orice estimare din ultimii 7-8 ani. Astăzi, Cloudul nu mai este o noutate pentru nimeni. Toată lumea are câte ceva în Cloud. Mai mult de atât, e din ce în ce mai folosit ca agent de penetrare pentru conceptul de digital transformation și ca model devenit ”clasic” pentru modernizarea infrastructurilor IT existente. Iată cele mai importante tendințe ce vor guverna dezvoltarea industriei de Cloud în anul 2020:

Creștere anuală de 17% pentru piața de Cloud hibrid.

Pe o piață ce cochetează tot mai mult cu soluțiile multi-Cloud, Cloudul hibrid va continua să rămână modelul de dezvoltare care oferă cea mai largă flexibilitate. Gartner Inc. prezice că în 2020 peste 75% dintre organizații vor dezvolta un model de Cloud Hibrid sau Multi-Cloud. Driverele ce guvernează investițiile în acest model rămân cele majore: scalabilitatea, agilitatea, eficiența și siguranța. Compania de cercetare MarketsandMarkets estimează o creștere a pieței de Cloud hibrid de la 44,6 miliarde dolari în 2018, la peste 97,6 miliarde în 2023, cu o rată medie de creștere de 17%.

Incertitudinea cu privire la fiabilitate, sensibilitatea prețurilor, conformitatea cu reglementările, suveranitatea și guvernanța datelor sunt câteva dintre motivele care determină organizațiile să apeleze la mai mulți furnizori de Cloud public. În timp ce aplicațiile native, multi-Cloud și Cloud vin cu avantaje competitive, fragmentarea datelor și provocările de Securitate au un impact negativ asupra afacerii, în condițiile în care piața globală de Cloud va crește cu peste 29% pe an de la 62 miliarde dolari în 2019, la peste 383 miliarde în 2026 (estimare Market Study Report LLC, ianuarie 2020).

SaaS rămâne segmentul de piață cel mai dezvoltat

Deoarece Cloudul e un concept flexibil care poate fi abordat din multiple unghiuri, analiștii de piață iau în calcul metrici deferite, estimările fiind destul de greu de corelat. Niciodată două studii ale pieței de Cloud nu vor oferi date asemănătoare. În acest caz importante sunt tendințele de creștere, un criteriu de evaluare mult mai apropiat de realitate. Și iată dovada: estimările făcute de Gartner arată valori mult mai optimiste pentru dezvoltarea pieței de servicii publice de Cloud evaluate la cca 228 miliarde dolari în 2019, cu o creștere de 17% până la peste 266 miliarde dolari în 2020. (Gartner, Noiembrie 2019).

Cel mai dezvoltat segment al pieței de Cloud public rămâne Software as a service (SaaS) care va ajunge la 116 miliarde dolari în 2020. Al doilea segment este cel de soluții Infrastructure as a service (IaaS), care va ajunge la 50 miliarde dolari în 2020, cu o creștere anuală de 24% controlată de cererea continua de aplicații și prelucrări moderne care au nevoie de o infrastructură ce nu poate fi asigurată de datacentrele tradiționale.

Piața mondială de servicii Public Cloud (Miliarde dolari)

  2018 2019 2020 2021 2022
Cloud Business Process Services (BPaaS) 41.7 43.7 46.9 50.2 53.8
Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 26.4 32.2 39.7 48.3 58.0
Cloud Application Services (SaaS) 85.7 99.5 116.0 133.0 151.1
Cloud Management and Security Services 10.5 12.0 13.8 15.7 17.6
Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 32.4 40.3 50.0 61.3 74.1
Total Market 196.7 227.8 266.4 308.5 354.6

Sursa: Gartner Inc.

Centre de date tot mai inteligente

2020 va marca o adopție accelerată a tehnologiilor AI în centrele de date. De la dispozitiveinteligente de economisire a energiei, la detectarea de paternuri în căderile de server sau de rețea, inteligența artificială poate fi folosită în mod proactiv pentru rezolvarea, înainte ca acestea să se manifeste. Gartner prezice că în 2020 75% dintre organizații vor experimenta fluctuații de business datorită diferențelor dintre infrastructură și nivelul de profesionalitate al operațiilor, reprezentând o creștere de 20% față de 2016. Lipsa preocupărilor de automatizare a activităților umane de rutină poate conduce ca 30% dinte centrele de date să devină economic. Cloudul este cea mai bună platformă de livrare a serviciilor bazate pe inteligență artificială.

Nu trebuie să uităm beneficiile tehnologiilor AI/ ML pentru eficientizarea soluțiilor de Securitate a datelor. Inteligența artificială și mașinile care învață din greșeli nu pot decât să ne ajute să construim sisteme de securitate mai puternice. Peste 38% din breșele de Securitate la nivel mondial apar pe vulnerabilități ale certificatelor de Securitate sau parolele, care sunt exploatate rapid de atacatori, care la rândul lor folosesc tehnologiile avansate pentru găsirea unor metode tot mai inteligente de a-și atrage victimele în capcanele ingineriilor sociale. Dacă hackerii se bazează pe AI, și barierele pe care le construim în calea atacurilor externe trebuie să fie cât mai eficiente, dacă nu prin eliminarea totală a vulnerabilităților, măcar prin atenuarea riscurilor asociate.

Hiperscalabilitate pentru centrele de date

În epoca tehnologiilor digitale, viteza de operare și volumul datelor cresc într-un ritm infernal, ca rezultat al cerințelor immediate de consum. Pentru acesta, organizațiile au nevoie de o infrastructură extrem de scalar, care se poate adapta foarte rapid la nevoia crescută de putere de calcul. Soluția pare să fie dezvoltarea de centre de date hiper-scalabile, cu o arhitectură flexibilă și agilă, capabilă să scaleze exponențial în funcție de cerințele de adaptare rapidă la nevoile pieței. Un raport Markets&Markets estimează o creștere a pieței hyper-scale datacentre de la 25 miliarde dolari în 2018, la peste 80 miliarde în 2022, cu o rată medie anuală de creștere de 26%. Cisco estimează că în 2021, traficul prin centrele de date hyper-scale va crește de 4 ori, reprezentând 55% din traficul prin toate centrele de date.

Edge Computing migrează puterea de calcul către surse

Procesarea în timp real a seturilor de date complexe, generate de miliarde de senzori, dispozitive conectate, gadgeturi portabile, electrocasnice, mașini, case și orașe inteligente solicit scurtarea căilor de acces la centrele de date. Tot mai multe organizații își extind facilitățile de procesare și stocare în Cloud către punctele de colectare, pentru a rezolva provocările aplicațiilor și instrumentelor tot mai distribuite.

Nevoia de platforme unice, simple, sigure și scalabile crește cererea de soluții de migrare a capacităților data center către marginile rețelei. Tehnologiile Edge computing permit reducerea latenței, asigurând accesul rapid la date și rezolvarea problemelor de guvernanță și costuri de transport.

Un studiu Cisco prezice că numărul de dispozitive  conectate la rețelele IP vor depăși de trei ori populația lumii la nivelul anului 2022. Similar, o estimare Gartner apreciază că cele peste 14 miliarde de dispozitiveconectate din 2019 vor ajunge la peste 25 miliarde în 2021, generând un imens volum de date. Cam 127 de noi dispozitive se conectează la Internet în fiecare secundă (McKinsey). Toate acestea induc noi criterii de construire a centrelor de date, de capacitate mai mica dar amplasate la marginea rețelelor, cât mai aproape de locația de generare a datelor. Gartner estimează cî în 2025, peste 75% dintre datele generate la nivel enterprise vor fi create și stocate pe modele de tip Edge Computing. IDC crede că viitorul Edge este mai aproape, afirmând în raportul FutureScape că în 2022 peste 40% dintre companii își vor dubla investițiile în tehnologii Edge și facilități de colocare, pentru livrarea de servicii digitale către utilizatori și dispozitive locale.

Cerere crescută de soluții Disaster-Recovery-as-a-Service

În era digitală orice întrerupere în funcționarea unui sistem IT costă. IBM a evaluat costul mediu al unei breșe de Securitate la aproape 4 milioane de dolari, iar Gartner spune media costului unei căderi de sistem IT e de 5600 de dolari pe minut. În același timp, GDPR impune creșterea și demonstrarea nivelului de conformitate, prin adoptarea tuturor măsurilor tehnică și organizaționale adecvate. Asta pune mare presiune pe adoptarea tehnologiilor de business continuity sau disaster recovery. Marii operatori de date sunt încurajați să ia în considerare serviciile DR externalizate pentru creșterea siguranței și reducerea timpului de recuperare. IDC crede că piața soluțiilor DRaaS va depăși 4,5 miliarde dolari în 2020, cu o creștere de 15.4% până în anul 2023.

Crește încrederea în aplicațiile containerizate

Gartner crede că până în 2023 peste 70% dintre organizațiile globale vor implementa cel puțin două aplicații containerizate, față de cota estimate la 20% pentru anul 2019. IDC prezice că 95% dintre noile micro-servicii vor fi dezvoltate în containere în 2021. Un studiu MarketsandMarkets evalua piața de aplicații dezvoltate pe containere la peste 1 miliard de dolari în 2017, cu o proiecție de aproape 5 miliarde dolari pentru 2023, cu o rată medie de creștere anuală de cca. 33%. Pe măsură ce containerele simplifică dezvoltarea, managementul și problemele operaționale asociate cu un model de Cloud hibrid, se așteaptă ca acest tandem între tehnologie și arhitectură să fie motorul de creștere al dezvoltărilor viitoare.

Un studiu Mordor Intelligence estimează o creștere de 35% a pieței Container as a Service (CaaS) pentru următorii cinci ani. Tehnologia CaaS ajută organizațiile să reducă timpul de livrare grație aplicațiilor găzduite, iar dependențele sale sunt încorporate într-un singur pachet. Deși, CaaS poate fi considerat ca un subset al tehnologiilor (IaaS), atuul fundamental pentru CaaS este un holder, spre deosebire de o mașină virtuală (VM) sau tehnici de stocare bar-metalls utilizate  în mediile IaaS. Soluțiile CaaS permit atât echipelor IT, cât și dezvoltatorilor să creeze, să gestioneze și să ruleze aplicații containerizate. Într-un model CaaS, grupurile și containerele sunt furnizate ca un serviciu care poate fi implementat atât pe un server local, cât și în Cloud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.