5 PAŞI PENTRU O MIGRARE DE SUCCES

Pasul 1: Proiectarea

Orice proiect de success începe cu cu un design solid, deosebit de important pentru aplicaţiile de tip “mission-critical”. Faza de design trebuie să înceapă cu un proces exploratoriu prin care furnizorul de servicii trebuie să înţeleagă foarte bine structura de business, aspectele tehnice şi resursele de aplicaţii necesare.  Toate aceste trei cerinţe trebuie să se regăsească în structura design-ului. Un frunizor de servicii experimentat va folosi experienţa dobândită în proiectele similare pentru a elabora un plan bine detaliat.

Faza de Design trebuie să fie definitivată prin elaborarea unei propuneri comprehensive ce va ilustra ceea ce va conţine şi ce îşi propune proiectul, ce trebuie să facă echipa IT a beneficiarului, ce se obligă furnizorul să facă, paşii care sunt de urmat, costurile aproximative şi o precisă demarcare în timp.cloud migration 2

Pasul 2: Construcţia

Pentru eliminarea oricăror riscuri legate de migrarea pe cloud, furnizorul trebuie să dezvolte funcţionalităţi automate de previzionare, care asigură configuraţii certificate pentru cerinţele de business, tehnice şi de resurse stabilite în faza de Design. Acestea reprezintă alocările specifice de resurse care se integrează bine în ansamblu şi care pot fi suportate fără eforturi extraordinare. Motoarele de previzionare automată minimalizează riscurile şi simplifică totodată procesele de migrare pe platforme cloud.

Pasul 3: Migrarea

Odată proiectul construit, este gata de implementat. Următorul pas ar fi migrarea aplicaţiilor dorite şi a datelor în noul mediu bazat pe tehnologii cloud. În general, există patru tipuri esenţiale de migrare pentru majoritatea aplicaţiilor: datele, bazele de date SQL, imaginile maşinilor virtuale (VM) şi Linuxul.

Pentru a reduce orice risc legat de migrarea aplicaţiilor şi a datelor, furnizorii experimentaţi şi-au detvoltat metodologii compexe de migrare, bazate pe elementele de best-practices şi eventuale faze pilot de testare a aplicaţiilor pe cloud înainte ca acestea să fie eliminate de pe serverele locale.

Pasul 4: Administrarea

Odată migrarea terminată, următoarea provocare e legată de managementul mediilor bazate pe cloud. Ca şi în cazul arhitecturilor clasice, administrarea se face pe diferite niveluri şi straturi. La primul nivel de management, interacţiunile trebuie întotdeauna să se regăsească la fel ca într-un portal cu instrumente clasice de monitorizare, ce pot fi accesate prin orice browser elementar. Suportul tehnic este primit de client direct de la o echipă de profesionişti în service, care abordează orice problemă poate să apară şi care sunt susţinuţi pe linie de business de un manager CRM. Pentru orice companie de dimensiuni medii care nu dispune de personal tehnic specializat, externalizarea operaţiunilor de service către furnizorii managed cloud services specializaţi reprezintă cea mai bună şi singura opţiune.

Pasul 5: Protejarea

Faza finală a migrării aplicaţiilor pe cloud trebuie să asigure nivelul cel mai înalt de protecţie la căderi şi orice risc de securitete. Înalta disponibilitatea a aplicaţiilor mission-critical este asigurată prin configuraţii redundante ce elimină orice punct de cădere individual. Ca rezultat, întregul sistem îşi păstrează deplina operabilitate, chiar şi când o singură componentă precum un firewall sau un server nu mai funcţionează. Majoritatea furnizorilor importanţi asigură deplina securitate la nivelul întregii arhitecturi prin intermediul SLA.

Un alt aspect critic este legat de eficienţa sistemelor Disaster recovery, care trebuie să facă faţă oricărui scenariu, până la viziunile cele mai catastrofice care pot afecta întregul centru de date al furnizorului. Pentru a preîntâmpina astfel de situaţii legate în special de catastrofele naturale ce pot apărea în zonele de risc seismic, vulcanic şi de inundaţii, furnizorii de cloud îşi construiesc mai multe centre de date, cu acoperire regională, de unde orice informaţie poate fi la nevoie recuperată.

Sursa: Computerworld Applications Alert, Martie 2013, White Paper Hosting.com – “The Cloud Threat – Why Cloud Computing Threatens Midsized Enterprises … and What To Do About It”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.