5 MITURI DESPRE CLOUD ŞI CUM POT FI ELE DEZAMORSATE

Ca să nu absolutizăm avantajele oferite de cloud, cred că e sănătos pentru toată lumea să vedem argumentele pro şi contra.  După postarea legată de manifestul împotriva celor care urăsc cloudul, iată şi o trecere în revistă a celor mai ferecvente păreri preconcepute despre cloud şi cum pot fi ele şlefuite sau dezamorsate, aşa cum apar ele într-un White Paper realizat de HP în colaborare cu Intel. mituri cloud

Mitul 1: Cloudul public este cea mai puţin costisitoare platformă pentru folosirea de servicii IT

Unul dintre beneficiile majore oferite de plaformele bazate pe cloud public este reducerea costurilor de infrastructură, pe baza modelului “plateşti-pentru-ce-foloseşti”. La prima vedere servicii Web precum cele oferite de Amazon EC2 sunt mult mai convenabile decât cele asigurate de sistemele clasice, unde în calculul costurilor intră şi cele de hardware, software şi administrare. Dar asta la prima vedere. La o analiză mai atentă se poate constata cu surprindere că în cazul unor resurse de care e nevoie în mod constant, se pot face optimizări şi obţine costrui cel puţin comparabile folosind resursele partajate dintr-un datacenter sau o infrastructură de cloud privat.

Una dintre analogiile folosite cel mai des este cea dintre închirierea sau cumpărarea unei maşini; pe termen scurt, mai rentabilă e închirierea, pentru care plăteşti efectiv ce consumi, dar pe termen lung apar alţi factori legaţi de economie, întreţinere, confort sau siguranţă, care înclină balanţa către achiziţia unei maşini.

Mitul 2 – Singura modalitate de migrare la cloud este tranziţia printr-un model de virtualizare

Sunt mulţi cei care încă nu apreciază foarte bine care sunt diferenţele între virtualizare şi cloud computing. Virtualizarea este un prim pas către optimizarea unei infrastructuri deja existente, care poate fi eficientizată pe baza resurselor existente şi a unei flexibilităţi crescute, conferite de maşinile virtuale sau de utilizarea de aplicaţii în mod virtual.

O transformare majoră nu are loc decât atunci când organizaţiile se decid să migreze total către o platformă cloud. Cel mai apropiat model este cloudul privat, care asigură certe beneficii legate de reducerea complexităţii, diminuarea costurilor de mentenanţă şi asigurarea unor modalităţi mai flexibile de livrare a serviciilor.

Mitul 3 – Aplicaţiile critice nu au ce căuta în cloud

Livrarea mai simplă şi mai flexibilă a aplicaţiilor de business continuă să fie cea mai importantă cerinţă a diviziilor IT. Studii precum cel publicat de Forbes relevă că cele mai mari probleme cu care se confruntă astăzi un CIO şi din cauza cărora privesc spre soluţiile cloud sunt cele legte de:

• reducerea costurilor de infrastructură

• ajustarea rapidă a serviciilor în funcţie de fluctuaţiile cererii

• dezvoltarea şi livrarea mai rapidă a aplicaţiilor

Dar invariabil când se ajunge la aplicaţii critice de business precum Oracle sau SAP, apar şi momente de cumpănă legate de posibiliăţile reale ale unei platforme cloud de a rula aceste aplicaţii mai rapid, mai flexibil şi mai sigur, fără a induce costuri şi eforturi sporite din partea echipei de IT.

Răspunsul constă într-o bună planificare şi o cunoaştere reală a resurselor ce pot fi alocate şi la ceea ce se poate renunţa. Platformele cele mai recomandate în astfel de situaţii sunt cele de cloud hybrid, în care aplicaţiile şi resursele de date pot fi rulate sau partajate după caz, între un cloud public şi unul privat.

Mitul 4 – Toate cerinţele de securitate în cloud sunt aceleaşi

Cea mai mare sperietoare a platformelor cloud este securitatea datelor. Chiar şi cei mai optimişti executivi IT, care înţeleg rolul major al utilizării de resurse partajate, bazate sau nu pe platforme publice, devin neliniştiţi când se pune problema accesului şi controlului eficient al datelor.

Marea majoritate a organizaţiilor mari au propriile reguli legate de accesarea, utilizarea şi stocarea datelor sensitive. Conform Cloud Security Alliance, cele mai importante îngrijorări legate de securitate se referă la:

• folosirea necontrolată şi exclusivă a serviciilor cloud

• interfeţe de dezvoltare a apliaţiilor nesigure

• riscurile interne de pierdere sau denaturare a datelor

• vulnerabilităţi legate de partajarea tehnologiilor

• vulnerabilitatea traficului, serviciilor şi a conturilor

• riscurile necunoscute

Mitul 5 – Există doar o singură reţetă pentru cloud

O bună reuşită în alegerea unei platforme cloud constă în identificarea celui mai potrivit furnizor pentru cerinţele de moment. Orice provider va încerca sa îşi impună cea mai bună ofertă, bazată pe o configuraţie unică de infrstructură…

Realitatea demonstreză că există o multitudine de configuraţii şi arhitcturi pentru platformele cloud şi că secretul unei migrări reuşite constă într-un proiect echilibrat în care se pleacă de la cerinţele reale şi aşteptările corespunzătoare. Cele mai multe exemple de best practices vin din zona de cloud hibrid, în care diferitele elemente ale platformelor private, publice sau specifice unei anumite comunităţi sunt mapate pe cerinţele reale ale clientului.

Sursa: “Five myths of cloud computing”, WP realizat de HP şi Intel, http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA3-4550ENW

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.